Dagens Muslim 45TidningsnummerUr Rosengården

Ur Rosengården 45

Den lamslagnes åkallan (Duʿāʽ al-Mashlūl) Från de troendes befälhavare Imām ʿAlī(fvmh)

I Guds Namn, den fullständigt Barmhärtige, den ständigt Barmhärtige.
O Gud! Sannerligen bönfaller jag Dig, vid Ditt Namn:
Du som äger all majestät och storsinthet!
Den Levande! Den som Upprätthåller [allt]!
Den Levande! Det finns ingen gud utom Du.
Du som är Den;
Den som ingen vet vad Den är; eller hur Den är;
eller var Den är; eller i vilken riktning Den är – utom Den!
Du som äger Herraväldet och de [himmelska] rikena!
Du som äger [all] styrka och makt!
Du som är Kung och Helig!
Du som är Fred och skänker trygghet!

Källa: boken Imam Ali (fvmh) i urval. ISBN: 978-91-87265-11-2

Review Overview

User Rating: 4.3 ( 2 votes)

Related Articles

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Back to top button