Dagens Muslim 60Månadens versTidningsnummer

Månadens vers 60

Augusti 2023

”Och lyd Gud och Hans Sändebud och undvik tvister och osämja; de skulle komma ert mod att sjunka och er trosvisshet att försvagas. Och håll stånd! Gud är med de uthålliga.” (8:46, Koranens budskap)
Kapitlet Anfal (nummer 8) uppenbarades i Medina. I Tafsir Nour står det att i versen innan nämndes det två orsaker till de troendes seger; fysisk uthållighet och att komma ihåg Gud. I denna vers nämndes det lydnad och enighet, samt tålamod sett till den psykiska och själsliga aspekten.
Ett av versens budskap är att man ska vara tålmodig i att lyda Gud, Hans Sändebud (och Sändebudets rättmätiga efterträdare) och ha enighet. Gudomliga lagar och ledare är grunden för enighet. Om någonting är mot vår vilja eller önskan ska vi vara tålmodiga och stå ut med varandra. Om de troende tvistar med varandra försvinner deras storhet och de blir då underlägsna. Enighet är en av Guds betonade befallningar och har nämnts i flera verser.
Tron på att Gud är med de tålmodiga uppmuntrar människan till att ha tålamod och hålla ut. Gud hjälper och ger seger till de tålmodiga.

Review Overview

User Rating: Be the first one !

Related Articles

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Back to top button