ArtiklarDagens Muslim 31Tidningsnummer

Vad är eid al-Adha?

Eid al-Adha eller offerhögtiden är en viktig och stor högtid hos alla muslimer. Den faller den 10 av den islamiska månkalendern dhu-l-hijja vilket i år blir den 12 augusti. Under den dagen gav Gud den barmhärtige, order till den stora profeten Ibrahim (frid vare med honom) att offra sin son Ismail för Gud. Ibrahim och Ismail (frid vare med de) var villiga att göra enligt Guds vilja. Men innan Profeten Ibrahim (fvmh) börjar offra sin son uppenbarades Gabriel och gav honom en bagge att offra istället.

Denna händelse ägde rum i Mina utanför staden Mecka. Muslimer och druser firar den dagen i minnet av profeten Ibrahims och Ismails villighet att följa Guds order. Alla muslimer som deltar i den heliga vallfärden till Mecka under denna högtid, måste enligt vissa villkor offra en får eller bagge för Gud och ge dess kött till behövande.
Det finns även andra rekommenderade handlingar som muslimer i hela världen brukar göra under den dagen. Bland annat kan man nämna Eid bön, kroppstvagning (ghusl), att besöka släkt och kusiner, skänka pengar till de fattiga etcetera.

Related Articles

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Back to top button