ArtiklarDagens Muslim 28Tidningsnummer

Vad säger islam om föräldrar?

Frågan om föräldrar kan behandlas från olika perspektiv, såsom deras status, vikt och roll i samhället, ansvaret de har mot varandra och mot sina barn.
Utifrån hur föräldrar behandlas och vår bedömning av behovet för ämnet fokuserar vi på deras heliga status i Koranen och hadither.
Det viktigaste uppdraget som människan har i denna värld är att ha en korrekt relation med sin Skapare. Därav har alla profeter bjudit in mänskligheten till att vända sig till Gud. I Koranen nämns vördnad av föräldrar direkt efter dyrkan av Gud Själv.
”Din Herre har bestämt, att ni inte skall dyrka någon annan än Honom, samt att ni skall visa godhet mot föräldrarna. Om en av dem eller båda uppnår hög ålder i din vård, säg då inte fy till dem, avböj inte dem [deras önskemål], och tala vänligt till dem. Och sänk barmhärtigt ödmjukhetens vinge för dem och säg: Herre, förbarma dig över dem, såsom de fostrade mig när jag var liten.” (17:23-24)
En annan vers lyder: ”Vi har föreskrivit för människan att vara generös mot sina föräldrar. Hans moder bar honom mödosamt och med smärtor födde hon honom.” (46:15)
Något liknande finner vi också i vers 31:15, dock med en tankeväckande fortsättning:
”Om de driver dig att sätta något [ogiltigt] som du inte har vetskap om vid Min sida, lyd då inte dem (deras iver). Och behandla dem väl i det jordiska [livet], följ vägen som togs av de som omvände sig till Mig. Till Mig återvänder ni, då meddelar Jag er vad ni gjorde.”
Den kärleksfulle Skaparen markerar att vi är skyldiga att ta väl hand om våra föräldrar, särskilt när de blir gamla. Han vill att vi skall vara vänliga mot dem även om de aktivt försöker avleda oss från Gud Själv.
Att vi idag saknar den vördnad som islam kräver att vi skall visa föräldrarna har självfallet sina naturliga och tyvärr skadliga följder.
Profeten Muhammed (Gvhf) sade: ”Det sägs till den som är oförskämd [mot sina föräldrar]: ”Gör vad du vill, Jag kommer inte att förlåta dig!””. Vad räknas som fräckhet eller trots mot ens föräldrar? Han lär att den som gör sina föräldrar ledsna, har trotsat dem.
I samklang med detta lär Imam Sadiq (fvmh): ”Bland det som räknas som fräckhet mot ens föräldrar är att titta skarpt mot dem.”
Han lärde också: ”Inga böner accepteras [av Gud] för den som med hatiska blickar tittar mot sina föräldrar eftersom de har förtryckt honom.”
Det finns andra hadither där Profeten (Gvhf) lär att paradiset ligger under mödrarnas fötter. Detta är något bildligt som visar hur mycket ödmjukhet vi måste visa just modern. Vi underskattar tyvärr oftast vad våra föräldrar gjort för oss.
Sakarias, var en kristen som nyligen hade blivit muslim. Han berättar att han frågade Imam Sadiq (fvmh) om hur han bör behandla sin far och blinda mor och nära anhöriga [syskon]. Han frågade: ”Får jag leva tillsammans med dem och äta från samma tallrikar?” Imamen frågade om de åt eller rörde griskött, något de inte gjorde, varpå han svarade: ”Det går bra, och ta väl hand om din mor…”. Sakarias fortsätter att han gjorde mycket gott mot modern. När hon undrade vad det var som drev honom att ha ett sådant gott beteende och fick veta att det var p.g.a. islam blev hon muslim.
Aktiv uppmuntran till respekt mot ens föräldrar är något som nämns mindre i tv, tidningar och tidskrifter, i skolan och mediala kanaler. Det underlättar för en otacksamhet mot föräldrar, bl.a. genom att överge dem i ålderdomshem vilket säkerligen har sina ödeläggande konsekvenser för alla inblandade.

Related Articles

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Back to top button