ArtiklarDagens Muslim 52Tidningsnummer

Konsekvenser av dåligt uppförande

Den 24 oktober är födelsedagsminnet av Guds sändebud, profeten Muhammed (Gvhf) och Imam Sadiqs (fvmh). Denna fina högtid blev en anledning till att skriva ner några hadither från vår sjätte ledare om vägledning för gott uppförande.
I religiösa källor talas det om negativa konsekvenser för skadligt och dåligt uppförande så att man ska rikta sitt fokus på att göra gott och hålla sig borta från dåligt uppförande.
Gällande detta har Jaafari-skolans sjätte ledare hållt ett värdefullt, varnande och väckande tal som vi kan ta del av i det följande:
Imam Sadiq (fvmh) anser att observering av moraliska principer, uppmärksamhet till mänsklig artighet och gott bemötande ska vara bland den shiitiska skolans utmärkande egenskaper och anser det vara nödvändigt för den sanna shiamuslimen och betonar distansering från dåligt beteende. I relation till detta har han sagt:
”Den som inte respekterar våra äldre och inte visar barmhärtighet mot våra yngre är inte från oss.”
Vidare säger Imam Sadiq (fvmh) att:
”Helt visst förstör dåligt uppförande handlingar såsom vinäger förstör honung.”
I en annan tradition har meningen ”helt visst förstör [dåligt uppförande] tron” använts. Dåligt uppförande förstör alltså tron. Därmed är dess fara väldigt stor, eftersom tron skapar grunden till mänsklighet och om den skadas kommer det att få allvarliga konsekvenser.
Av denna anledning sa den Heliga Profeten Muhammed (Gvhf) följande när han informerades om en kvinna som dyrkade under nätterna och fastade på dagarna, men som hade ett dåligt beteende och irriterade grannarna med sitt språk:
”Inget gott finns i henne. Hon tillhör helvetets folk.”
Utifrån de nämnda haditherna ovan finner vi snabbt att ett gott uppförande utgör grunden till vår tro och att det är en nödvändig egenskap som varje muslim bör ha och eftersträva.

User Rating: 4.28 ( 4 votes)

Related Articles

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Back to top button