03. Imam Hussein (fvmh)Ahl-albayt (frid vare med de)ArtiklarDagens Muslim 22

Karbala: en källa som flödar lärdomar för törstiga själar

Den 20 september var åminnelsedagen för karbalamassakern, då Profetens dotterson Imam Hussein dödades tillsammans med ett sjuttiotal anhängare för att de vägrade legitimera tyrannen Yazid som ville styra och underkuva folk i islams namn.
De som massakrerades kämpade modigt mot tusentals korrupta muslimer. Karbalahändelsen visade tydligt skillnaden mellan den islam som Profeten stod för och den islam som presenterades av de tidigare mäktiga anti-muslimska klanen – umayyaderna- som hade förlorat sina krig mot Profeten.
Profeten Muhammed (fvmh & hf) förlät dem, de svarade med att bli muslimer och drev ett intensivt och listigt klander mot Profeten och hans lära. På grund av sin tidigare för-islamiska makt och korruption som de spred kunde de, nu som ”muslimer”, driva flera strider mot Profetens mest ansedda lärjunge och hjälpare Imam Ali samt hans söner Hassan och Hussein (fvmd). Detta trots att Profeten tidigare hade sagt att den som krigar mot dessa individer i själva verket har förklarat krig mot självaste Profeten.
Förföljelsen och morden på dessa Imamer avslöjar att förövarna inte var riktiga muslimer trots att de t.o.m. hade betitlat sig som kalifer, dvs. Profetens efterträdare.

I sammandrabbningen mellan Yazids armé och Imam Hussein finns det många lärdomar som vi idag kan ta del av. Nedan nämns några av dem i punktform:
1. Vi lär oss hur viktigt det är för människor att ha insikt om var sanningen och rättrådigheten finns.
2. Det gäller alltid att stå vid rättrådighetens och dygdernas sida, även om detta ställningstagande strider mot vissa av våra intressen. Anledningen är att vår värdighet inte består i att bejaka vår egoism och partiska intressen, utan i att försköna oss med en dygdig karaktär.
3. Vi bör vara vaksamma och medvetna om vad det bästa som vi i varje situation kan göra är. Vaksamhet är ett grundläggande krav för att vi verkligen skall vara ansvarsfulla individer.
4. Rättrådighet kommer alltid att segra även om dess anhängare till synes förlorar några materiella strider.
5. Det är ytterst viktigt att hitta en rätt lära, men det är viktigare att vara hederlig när man följer den sanna läran.
6. Det finns alltid chans för förändring, positiv såväl som negativ. Vi bör därför inte tro att den som idag står på sanningens sida imorgon också kommer att göra det och vice versa.
7. Folk i tyrannens armé bevisade att människan kan vara hur farlig som helst och kan begå de mest avskyvärda handlingarna för att behålla, förstärka eller kanske bara få en maktposition eller få lite guld och silver. Imamens anhängare visade hur god, altruistisk och skön en människa också kan vara.
Den som noga betraktar och analyserar olika händelser som omger den kan alltid dra många lärdomar. Den händelserika dagen år 680 kommer alltid att vara en källa för många lärdomar, varningar för korruption och en enorm inspiration för kampen mot förtryck och för rättrådighet.

Related Articles

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Back to top button