Home » Tidningsnummer » Dagens Muslim 17 » Ur Rosengården 17 – Ur åkallan Komeil:

Ur Rosengården 17 – Ur åkallan Komeil:

Å Den som snabbt blir nöjd, Förlåt den som inte äger annat än åkallan!
Du gör helt visst det Du vill.
Å Han vars namn är bot, vars hågkomst är läkande, och vars lydnad är välstånd, Ha nåd med den vars kapital är hopp, och vars vapen är gråtande,
Å Han som rikligt förser med välsignelser,
Å Han som avlägsnar olyckor,
Å Ljuset till de som är nödställda i mörker,
Å Han som vet utan att lära sig, Välsigna Muhammed och Muhammeds familj, och Gör med mig så som Du är värd!
Må Gud välsigna Sitt Sändebud (fvmh), och de välsignade Imamerna från hans familj och hälsa dem med många fredshälsningar!

Läs hela åkallan komeil på: www.imamalicenter.se/komeil

Å Den som snabbt blir nöjd, Förlåt den som inte äger annat än åkallan! Du gör helt visst det Du vill. Å Han vars namn är bot, vars hågkomst är läkande, och vars lydnad är välstånd, Ha nåd med den vars kapital är hopp, och vars vapen är gråtande, Å Han som rikligt förser med välsignelser, Å Han som avlägsnar olyckor, Å Ljuset till de som är nödställda i mörker, Å Han som vet utan att lära sig, Välsigna Muhammed och Muhammeds familj, och Gör med mig så som Du är värd! Må Gud välsigna Sitt Sändebud (fvmh), och de…

Review Overview

User Rating: 4.3 ( 2 votes)

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte att publiceras. behövliga fält är markerade Required fields are marked *

*

x

Check Also

Ur Rosengården 22 (En del av Ziyarah Ashura)

Å Allah, Till Dig tillhör prisningen, de tacksammas prisning tillhör Dig över deras [Imam Husseins ...