Dagens Muslim 19Ur Rosengården

Ur Rosengården 19

O Människor! Sannerligen nalkas er Guds månad [Ramadan], [full] med välsignelser, barmhärtighet och förlåtelse. [Det är] en månad, som hos Gud, är den bästa av månader, dess dagar de bästa av dagar, dess nätter de bästa av nätter och dess timmar de bästa av timmar. Det är en månad i vilken ni bjudits in till Guds gästabud, och i den är ni bland de som är hedrade av Gud!

Era andetag i den [månaden] förhärligar [Honom], er sömn i den är [guds]dyrkan, era [goda] handlingar i den accepteras och er åkallan i den besvaras.

Bönfall därför Gud, er Herre, med uppriktighet i era avsikter och med rena hjärtan, att Han ger er möjlighet att fasta och recitera Hans bok ty sannerligen är den en usling som berövas Guds förlåtelse under denna storslagna månad!

Källa: Dua al-Iftitah (ISBN: 987-91-979787-1-2), Översättning: Hassanain Govani

Review Overview

User Rating: 4.3 ( 2 votes)

Related Articles

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Back to top button