ArtiklarDagens Muslim 24Ledarartiklar

Om Kristi budskap, person och mission

Gud sände sina profeter till alla nationer, för att rädda dem och upplysa om omvändelsens väg. En av de största profeterna var Jesus Kristus (fvmh) vars födelsedag firas under julen enligt tradition. Han är även en viktig profet för muslimer, inte minst pga. vad Profeten Muhammed (Gvhf) har berättat om hans liv och lära.
Det är dessvärre normalt att folk oftast firar jul utan att de påminns om att det är Kristi födelsedag man högtidlighåller. Vi vill därför i korthet, utifrån ett bibliskt perspektiv, påminna och tala om hans person och lära. Det är vårt ansvar gentemot Gud, profeterna och våra medmänniskor.
Idag behöver samhället lära känna och komma tillbaka till Gud och smaka på Hans kärlek, något som var essensen i Kristi mission. Han var en orädd och stor reformist som plågades av att se att folk avleddes bort från sin kärleksfulle Skapare.
Människor, i eller utanför templet, hade olika avgudar, dvs. varje ting som hindrar en från att tjäna Skaparen. Det kan vara olika maktbegär eller lustar och annat som kedjar och förslavar oss, något som resulterar i att vi slutar följa eller ens se rättrådigheten. Kristus ville befria israeliter och andra: ”Han har sänt mig för att ropa ut frihet för de fångna och syn för de blinda…” (Luk 4:18).
Målet är därmed att ropa för att rädda de lidande. Hur många ropar idag ut för människors befrielse från olika avgudar? Finns det inte längre några avgudar? Eller är Kristi och andra profeters följare fåtaliga?
En del var och är för långt från att bejaka och känna till sanningen, han beskriver de som andligt döda: ”Följ mig, och låt de döda begrava sina döda.” (Mat 8:22).
Vilka är de räddade? Kristus svarar: ”Saliga är de som lyssnar till Guds ord och bevarar det.” (Luk 11:28).
Bevarandet förutsätter att man håller sig fast vid vad Gud vill ha från oss. Han lär vidare att meningen inte är att endast fysiskt tjäna Skaparen utan vår andliga dimension skall också vara tillbedjande, dvs. tjäna helhjärtat och uppriktigt: ”sanna tillbedjare skall tillbe Fadern i ande och sanning.” (Joh 4:23).
Han uppmanar sina lärjungar och följare att vara ett gott föredöme och anger det djupa grundskälet: ”så att de ser era goda gärningar och prisar er Fader i himlen” (Matt 5:16). Likaså var lärjungarnas uppdrag att stå mot avguderi och predika monoteism: ”Vi predikar för… att ni skall omvända er från dessa avgudar till den levande Guden” (Apg. 14:15). Målet är ständigt Guds närhet.
Kristus predikade en ren monoteism: ”Ingen kan tjäna två herrar… Ni kan inte tjäna både Gud och mammon.” (Matt 6:24).
Vi bör välja. Tjänar vi, s.k. monoteister, Gud eller mammon? Han ålägger oss att låta Gud genomsyra hela vår existens: ”du skall älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, av hela din själ, av hela ditt förstånd och av hela din kraft” (Mar 12:30).
Budskapet som har presenterats här omfamnas av muslimer, vilka gärna vill tjäna de mål, principer och värdegrunder som profeterna, inte minst Kristus, levde för. I verkligheten skiljer dock majoriteten sig inte mycket från profeternas samtida.
Vi saknar mycket som behövs för att kunna stå upp för deras principer. Hindren är våra egna avgudar som avleder våra själar från att tjäna Gud och i själva verket medmänskligheten. Därför är vi uppgivna individer som vänder kappan efter vinden samtidigt som vi påstår oss vara profeternas följare.
Må Gud lysa upp våra hjärtan med insikt, hållfasthet och kärlek, för att såsom Kristus och de andra profeterna börja lida och arbeta för mänsklighetens bästa.

Related Articles

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Back to top button