ArtikelserieArtiklarDagens Muslim 24Lyckans hörna

Lyckans hörna 12 – Var en skicklig och vaksam byggmästare

När ingenjörer, i jordbävningstäta områden, lägger grunden för byggnader ser de till att dessa kan stå mot jordskakningar. Dessa byggmästare vet att ju fler faror som hotar byggnaden desto fler åtgärder krävs det för att ha en stabil fastighet. Lyckliga och framgångsrika är de som noga planerar sitt arbete.
Du är ingenjören som bygger din personlighet som är känsligare än byggnader och hotas av många fler faror. Vad har vi för alternativ när vi bygger vår person:
1. Ha en tydlig grund för hur vi tolkar och väljer bland våra handlingsalternativ. Utgångspunkten kan vara rationalitet, islam eller andra livsåskådningar.
2. Att inte ha något specifikt som vi grundar vår personlighet på, och det kan bero antingen på att vi inte har hittat några stabila grunder i vårt liv eller har hittat grunderna men försummar dem.

Det gäller att se upp att man inte väljer det andra alternativet, då det finns många faror och allvarliga hot som du måste observera och skydda dig mot. Viktigast av allt är att ha en tydlig grund och korrekt utgångspunkt när du formar din person dvs. dig själv. En lycklig person är stabil, och stabiliteten kräver att man har något stadigt som man står på.
Din personlighet och dagliga val speglar grunden som du står på. Om du är troende är också förnuftet din grund, eftersom islam befaller oss att följa förnuftet. När byggmästaren lägger varje tegelsten måste han följa tydliga regler, annars kan tegelhuset rasa när som helst. På samma sätt bör den som vill ha en stabil personlighet att vid varje handling följa tydliga regler.
Den som saknar hållbara och tydliga principer, som fungerar som utgångspunkt, och låter längtan efter njutningar styra ens val och vardag kan aldrig förvänta sig att vara lycklig.

Review Overview

User Rating: Be the first one !

Related Articles

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Back to top button