ArtiklarDagens Muslim 61Tidningsnummer

Ängel kunskap (Del2)

Ängel kunskap 2

(Läs del 1 i tidigare nummer)

I denna artikel kommer vi att fortsätta våran diskussion om vad änglar egentligen är. Vi kommer att börja från punkt 11 i denna artikel då vi slutade vid punkt 10 i den föregående artikeln. För att förstå denna artikel behöver läsaren läsa den Del 1 .

11. Änglar har inget kön. Närhelst de uppenbarade sig i betraktarens sinne, uppenbarade de sig själva i enlighet med den personens andliga ”smak.” Sålunda uppenbarade de sig ibland i form av en vacker lysande man eller en vacker kvinna. Utöver att avslöja sig själva efter personens andliga smak, har skönhetsdelen också att göra med mänsklig psykologi, där vi människor är mer benägna att lyssna på någon som är välklädd, vacker och snygg. Därav nämner hadịtherna alltid att änglarna var fina och vackra i den form de uppenbarade sig, i vårat fall var de i människans skepnad.
12. Änglar har olika uppdrag och ansvar i hela tillvaron (all existens). Änglarnas plikter är olika beroende på deras styrka och kraft. Vingarna (och några av dem har hundratals vingar) som nämns i den Generöse Koranen och hadịtherna syftar på denna verklighet, verkligheten av deras ansvar, makt och deras existensnivå.

13. Änglar är bevarare och beskyddare av den principen ’orsak och verkan’. Om det inte vore för dem, skulle ingenting av de naturliga orsakerna och effekterna vi ser omkring oss fungera. De är anställda av Allah för att utföra Hans uppdrag, befallning och vilja i alla de tre världarna. De naturliga, fysiska orsakerna runt omkring oss fungerar på grund av de icke-fysiska verkligheterna som kallas änglarna. De är mellanhänderna mellan Allah och skapelsen. Änglarna kan stoppa effekten av en naturlig orsak att inträffa med Allahs tillåtelse. Utan änglarna skulle ingenting i vårt universum fungera. Änglar är ”med” allt eller har ”ansvar” för olika saker i alla de tre världarna (vår värld, Barzakh och änglarnas rike). När troende gör en viss handling, fungerar din fysiska handling på grund av änglarna. Det är de som får dessa lemmar att fungera och fungera korrekt. För det är de som gör att regeln om orsak och verkan kommer till stånd med Allahs tillåtelse. De kan stoppa din hand att utföra en handling om det skulle vara Allahs vilja.

Text SEYED WAHID ALAWI

User Rating: 4.66 ( 4 votes)

Related Articles

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Back to top button