ArtiklarDagens Muslim 60Tidningsnummer

Ängel kunskap (Del1)

Ängel kunskap 1

Vad är änglarna eller vad är en ängel (malak) och vilken roll har de i muslimernas liv?
Svar: Änglar är inte små pojkar som skjuter pilar eller jungfrur som spelar harpa. I vår västerländska kultur är det få som tar änglar på allvar. Även bland kristna teologer är änglar rester av en vidskeplig tidsålder. Något som diskuterades för länge sedan och som inte är relevant med dagens kristendom. Men låt oss se vad änglar är enligt den islamiska tron:
1. Änglar är icke-fysiska verkligheter. De är 100% icke-fysiska utan några av attributen från den materiella världen eller Barzakh världen. Således har de inte färg, längd, bredd eller form.
2. Änglar är andar (rūḥ). Således har de inte färg, längd, bredd eller form. Ordet ”malak” betyder budbärare, och änglarna är andar med en kropp av andligt ljus, alltid närvarande i vårt dagliga liv och i allt vi gör, och de är också närvarande i hela naturen, och alla de tre världarna (det materiella , Barzakh och den andliga världen också kallad änglarnas värld). Det finns i princip änglar överallt, men de ”stiger ner” från änglarnas rike till alla andra världar.
3. Änglar är obefläckade och ofelbara. De kan inte synda (de har inte denna egenskap), vilket gör dessa varelser exceptionella i skapelsen. Jinnerna, människorna och (enligt vissa mystiker) djuren/insekterna kan alla synda eller göra gott, men änglar kan bara göra gott, eftersom de inte har en själ (nafs) som kommer att böja dem och leda dom mot synder. Och de har inte heller en fysisk/materiell kropp som är kopplad till brister och svagheter. Detta betyder inte att de inte har en fri vilja. De har helt säkert en fri vilja, och med den kommer de att välja olika goda alternativ. Det finns mindre bra alternativ och mycket bra alternativ. De väljer inte mellan bra och dåliga alternativ, utan de väljer bara mellan bra och bättre alternativ.
4. Änglarna är perfekta skapelser. Änglarna är ren aktualisering vilket innebär att de skapades i perfektion från början. De har alltså inte ”nått” perfektion, de är perfekta från start. Varje ängel är skapad i perfektion på sin egen nivå av existens. De har inte potential, känslor, rörelse eller tillväxt. För de är inte av materia.
De kan inte nå högre nivåer eller lägre nivåer i existens. De är från början på en enda nivå, stabila. De är oföränderliga på sin egen nivå av perfektion. Änglarna som befinner sig på en högre nivå av existens vet om skapelsen på de lägre nivåerna, men de har inte tillgång till kunskapen på de högre nivåerna.
5. Änglarna har inga känslor. Varför? Eftersom de inte har rörelse, de har inte tillväxt, de är inte materiella varelser och de har inte potential. De är rena andar (100% icke-fysiska) och därför är de ren intellekt och inte känslor. De är ren verklighet och därmed skapade perfekta från början.
6. Änglar är manifestationen av Allahs vilja och kraft i existens. Det betyder att Allah, genom dem, utövar sin vilja och makt. De är ”mellan handen”.
7. Några av de största eller mäktigaste änglarna har sin egen ”arbetsstyrka” De har sina egna ”underordnade kollegor”, ”fotsoldater” och ”hjälpare” som utför ett särskilt uppdrag som deras befälhavare gör. Dödsängeln har till exempel en grupp änglar under sin befallning, och de gör bara det som deras befälhavare, dödsängeln, är skyldig att göra, nämligen att ta andarna från människorna.
8. Änglarna stiger ner i en tamthīlī (liknelse) bild eller form. Vad betyder tamthīlī? De manifesterar sig i en liknelse av en person eller i en representation av en person. De ansluter sig till din ande. En koppling mellan andar (din ande och ängelns) sker här och därmed låter de dig se dem. De penetrerar ditt sinne eller ande mot ande.
9. Änglarna har en fri vilja, men deras fria vilja böjer dem inte mot synder eller ondska, de har inte en sådan önskan, varför? För de har inte en själ (nafs) som kommer att böja dem mot synder. Och de har inte heller en fysisk/materiell kropp eller dimension som är kopplad till brister och svagheter. De väljer bara mellan bra saker för att deras medfödda läggning är benägen till det.
10. Änglar gifter sig inte, äter inte, dricker inte, sover inte, blir inte svaga eller glömmer inte någonting. De är orörliga och i perfektion. Alla är perfekta enligt den nivå de har blivit skapade.

Vi kommer att fortsätta med vad är änglar är i nästa artikel inshā allāh i Del 2

Text SEYED WAHID ALAWI

User Rating: 4.66 ( 4 votes)

Related Articles

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Back to top button