Dagens Muslim 21Intervjuer

Aphram Melki: Integrationen är ett mål som vi ska arbeta för

Interreligiösa rådet i Järfälla som etablerades under år 2016 har bidragit till att olika trossamfund har fått större möjligheter att inkluderas i arbetet för integration. Rådet styrs av kommunen. Aphram Melki (C) är rådets ordförande och var med och startade projektet. DM har träffat Aphram och ställt några frågor om hans arbete i kommunen samt den roll interreligiösa rådet kan spela för att öka inkludering i området.

A: Hej, kan du presentera dig?

B: Ja, tack! Mitt namn är Aphram Melki, kommunalråd för Centerpartiet i Järfälla. Jag är med och styr i Järfälla med två andra partier. Jag är ordförande i miljö- och bygglovsnämnden här i Järfälla. Jag har varit med i två mandatperioder och har också det politiska ansvaret för integration och mottagande i Järfälla. Förutom det har jag lyxen att få vara ordförande i det interreligiösa rådet här i Järfälla. Förutom det sitter jag för Centerpartiet på riksplanet i rikstäckande partistyrelsen. Och så sitter jag och representerar partiet i något som är Sveriges kommuner och landsting där man träffas en gång i månaden från hela Sverige och driver frågor som har med kommunala och landstingsfrågor att göra.

A: Du nämnde interreligiösa rådet. Vad är det för råd?

B: Ja, det är faktiskt en sak som Järfälla sticker ut med på ett positivt sätt här i Järfälla. Jag har haft en diskussion här i fullmäktige, några har varit lite mot. De förstod inte riktigt meningen med det interreligiösa rådet. Från mitt perspektiv gynnas integrationsarbetet när även de religiösa samfunden är involverade i det här arbetet. Det har vi sett prov på här i Järfälla som sagt. Jag tror det är en kommun till som har gjort det tidigare, men Järfälla sticker ut då man utvecklat det här arbetet. Syftet med arbetet är att öka inkluderingen och takten av integrationsarbetet. Vi vill ju att alla ska jobba mot gemensamma mål. Därför bjöd vi in alla de här samfunden som finns i Järfälla. Jag tror att vi är åtta stycken där bland annat Imam Ali Islamic Center är representerad av sheikh Hakimollahi. Jag uppskattar väldigt mycket hans deltagande i den här biten. Vi från politiken talar inte om för de här samfunden om vad vi ska göra. Men däremot gemensamt har vi landat i att vi ska jobba mot gemensamma mål. Integrationen är ett mål som vi ska arbeta för. En annan är att vi ska jobba för tryggheten för alla som bor i Järfälla. Allas lika värde och jämställdhet är också en fråga som vi kommer att jobba för. Att folk ska kunna ha ett arbete och vara självförsörjande är också frågor som vi har tyckt att det här ska vi arbeta för. Jag blev positivt förvånad om att vi kunde enas om de här frågorna. Det här ger oss ett lyft framåt i integration, trygghetsarbete framåt alltså. Det här är vi överens om, det kan vi jobba med. Det finns inga gränser mellan oss, trots att vi har olika religioner, kommer från olika delar av världen. Men vi har en gemensam plats att bo på, och det är Järfälla. Därför måste vi se till att det fungerar på ett bra sätt, och där ser jag att alla som sitter där vill göra en positiv skillnad. Jag är väldigt glad för det.

A: Tror du att projektet har nått en del av sina mål hittills?

B: Ja, en del. Vi har gjort ett schema där vi svarat att vi t.ex. ska ut och trygghetsvandra. Vi har ju sagt att vi ska vara synliga t.ex. mot skolledningarna. Vi har gjort några insatser, men inte allt som vi vill. Det finns mycket mer att göra. Vi har påbörjat arbetet. Intresset är stort från den kommunala förvaltningen. Alla pratar ju om det här integrationsarbetet. De allra flesta tycker att det här är jätteviktigt. De som är kritiska säger: ”Varför ska ni låta religion bestämma över politiken?” Men det är inte det vi gör. Vi säger att religiösa frågor är en del av samhället. Vi kan inte förneka att de finns här. Då ska vi leva tillsammans, då ska vi kolla om vad vi är överens om. Vi ska inte bråka med varandra, vi ska samarbeta. Där ser vi att det finns mycket mer att hämta. Vi är precis i början. Det finns mycket mer att göra. Det gäller liksom att fortsätta. Vi har ett möte nu inplanerat till den 23 augusti där vi kommer att gå ett steg längre. Jag hoppas förstås och tror att vi kan fortsätta med det här arbetet efter valet. Det här är en politisk fråga. Nu har vi en majoritet i fullmäktige i Järfälla för att vi ska fortsätta. Jag hoppas i fortsättningen att det ska finnas en möjlighet. Är Centerpartiet med och styr, då kommer det att finnas ett interreligiöst råd, det kan jag garantera, allt annat vet jag inget om.

A: Järfälla var bland de första som utförde det med interreligiösa rådet. Vad säger du till de kommuner som inte har tänkt på det här hjälpmedlet?

B: Jag tycker att man ska pröva. Jag har lyft den här frågan när Centerpartiet hade ett konvent där alla våra 290 kommuner var inblandade. Det var stort intresse hos de kommuner som har en blandad befolkning. Jag menar att där det inte finns många religiösa samfund är intresset lite lägre. Men i de allra flesta fall och platser runt storstäderna och i övrigt också finns ju intresset. Men på vilka grunder samarbetar ni? Hur gör ni? De vill ju gärna kopiera en del av vad vi har gjort. Alltså i stort är det positivt. Förutom de som säger: ”Ni går ju på farliga vägar. Ni går inte på domäner som vi inte ska arbeta med.” Då har man inte uppdaterat sin syn på att Järfälla och Sverige är ett samhälle som påverkas av mångfalden, och då måste vi bejaka det här. Vi finns ju här tillsammans, då ska vi samarbeta tillsammans på alla möjliga plan. Det religiösa är en del. Sen ska vi samarbeta i de här utsatta områdena också på andra sätt, liksom där vi samlar befolkningen där, med polisen, med socialtjänsten, med skolorna, och igen civilsamhället, idrotten, och religiösa samfund för att kunna nå fram. Gör vi inte det så kan vi inte fixa den här utmaningen som vi har i de här områdena som håller på och glider oss ur händerna bokstavligen.

A: Är det något som du vill lägga till kanske i slutet?

B: Jag vill passa på och tacka Imam Ali Islamic Center och ledningen i centret för sitt utomordentliga deltagande. Jag känner att jag vill tacka ordentligt för att ni är aktiva, ni vill visa att ni vill göra något och ni samverkar ju med kommunen, och det är jättebra. Det kan jag inte säga att alla vill göra. Det är en brist som vi måste åtgärda. Vi kan inte lämna någon vid sidan om. Då har vi problem som vi kommer att få betala för senare. Men jag är väldigt tacksam för det positiva arbete som ni gör, och ni vill ju samverka med oss, och vi kommer att samverka med alla som vill samverka, enligt de reglerna som vi har kommit överens om gemensamt; de här åtta punkterna som jag nämnde tidigare; trygghet, självförsörjande, lika rättigheter, lika skyldigheter och alla de här bitarna som vi är överens om. Så jag är väldigt tacksam att ni är med.

Review Overview

User Rating: 4.8 ( 1 votes)

Related Articles

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Back to top button