Dagens Muslim 44Intervjuer

Tre frågor till Haider Ibrahim, Ordförande för ISS

Dagens Muslim träffade Haider Ibrahim för att ställa tre frågor kring hur Covid-19 pandemin påverkat deras 53 olika föreningsmedlemmar runtom i landet.

1. Corona-tiden har varit en utmanande period för hela samhället. Hur har föreningarna hanterat denna pandemi?
– Det har hittills varit en svår period för samtliga av våra föreningsmedlemmar som varit tvugna att ställa in många av deras aktiviteter. Men vi är ändå väldigt nöjda med hur dom har anpassat deras verksamhet till att följa Statens och Folkhälsomyndighetens nya rekommendationer.

2. Vilken typ av stöd har medlemsföreningarna fått från ISS?
– Vi har fått extra bidrag från SST (Myndigheten för stöd till trossamfund) och delat ut detta till samtliga av våra medlemsföreningar. Detta har i sin tur bidragit till att föreningarna kunnat betala deras utgifter och fortsätta med att bedriva deras verksamheter.

3. ISS och andra religiösa riksorganisationer har haft ett digitalt möte i november med Statsministern Stefan Löfven och Kulturministern Amanda Lind. Kan du berätta mer om det?
Dom religiösa riksorganisationerna i Sverige har regelbundna möten med Kulturministern Amanda Lind för att diskutera diverse frågor som rör deras verksamheter. Till detta möte anslöt sig även Statsministern Stefan Löfven för att visa sitt stöd och lyssna på hur verksamheterna påverkats av den rådande pandemin. Jag representerar dom muslimska riksorganisationerna och nämnde flera exempel på utmaningar som vi har, bland annat stängningen av våra helgskolor samt svårigheterna med att hålla vissa program såsom fredagsbönerna. Statsministern kommenterade att detta var tråkigt och att han förstår hur svårt det kan vara.

Review Overview

User Rating: 4.8 ( 1 votes)

Related Articles

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Back to top button