ArtiklarDagens Muslim 56IntervjuerTidningsnummer

Arbetsgivarens ansvar att arbetsplatsen är fri från rasism

Intervju med Alve Högman, förbundschef på Ibn Rushd studieförbund

Den 11 september är det val och alla partier är mitt uppe i att försöka övertyga väljare om sin vision för Sverige. Ett vedertaget sätt att försöka övertyga är de traditionella valaffischerna. Men nu riktas skarp kritik mot Sverigedemokraternas politiska reklam för deras antimuslimska budskap i kollektivtrafiken i Skåne och i Stockholm. Ibn Rushd studieförbund är en av dem som sökt en dialog med Skånetrafiken om dess ansvar som arbetsgivare.

-Vilka reaktioner har ni fått?

-De busschaufförer som har kontaktat oss säger att dem känner sig uppgivna. Dem ber om stöd för att man känner oro. Man är rädd, säger Alve Högman förbundschef på studieförbundet Ibn Rushd.

På valaffischer använder Sverigedemokraterna bland annat ordet ”islamist”, som ett skällsord för muslimer, för att befästa fördomar om att muslimer är ett hot mot Sverige, menar Ibn Rushd. Därtill pekar Sverigedemokraterna ut studieförbundet Ibn Rushd och kopplar dem samman med islamism. Något som saknar grund och enbart verkar anspela på att studieförbundets målgrupp är muslimer. I den 200 sidor långa utredningen ”När tilliten prövas” konstaterar Folkbildningsrådet att det inte finns någon organisatorisk koppling mellan något av de tio studieförbunden och våldsbejakande muslimsk extremism. Något som Folkbildningsrådet också flera gånger har framfört till företrädare för Sverigedemokraterna, bland annat i ett flertal debattartiklar, läs Folkbildningsrådets svar på www.folkbildningsradet.se
Ibn Rushd har varit i kontakt med Skånetrafiken och försökt föra en dialog om reklamen eftersom den framförallt är ett arbetsmiljöproblem för busschaufförerna. En stor andel av arbetsstyrkan är nämligen muslimer. Reklamen bryter därmed Skånetrafikens egen policy eftersom budskapen är kränkande, normaliserar diskriminering och är vilseledande. Reklamen borde därför plockas ned menar Ibn Rushd.

-När arbetsgivaren tillåter sådana här valkampanjer innebär det att rasismen normaliseras och kryper in på människors arbetsplatser. Om arbetsgivaren inte agerar så kan den här typen av budskap på jobbet leda till och även öka risken för hat, hot och i värsta fall våld. Medarbetare kan välja att söka sig till andra jobb för att man inte längre vågar eller orkar ta sig till jobbet. Arbetsgivaren har ett ansvar att förebygga sådana konsekvenser, säger Alve Högman.
Men Skånetrafikens meddelar att de gör en annan bedömning och att reklamen blir kvar. I ett pressmeddelande skriver Ibn Rushd: ”I e-postkorrespondens från Skånetrafiken menar Skånetrafiken att man inte behöver ta hänsyn till arbetsmiljö eller följa sin egen policy så länge man följer yttrandefrihetsgrundlagen och tryckfrihetsförordningen.” En feltolkning som drabbar busschaufförerna, många själva troende och icke-vita, enligt Ibn Rushd.
Facket Kommunal engagerar många busschaufförer i Skånetrafiken. På deras hemsida bekräftar Kommunal att alla arbetsgivare har ett ansvar för att arbeta förebyggande så att inte otrygghet uppstår på arbetsplatsen. Om någon av personalen har råkat illa ut ligger ansvaret hos arbetsgivaren att se till att det finns tydliga åtgärder och att dessa vidtas. Arbetsgivaren måste ta den anställdes upplevelse på allvar.

-Hopplöshet blir bara ett frikort för rasismen att fortsätta, fyller Alve Högman i.

-Varför tar inte facken striden tror du?

Att rasismen normaliseras och kryper in på människors arbetsplatser

– Jättebra fråga. Jag vet inte. Okunskap. Rädsla. Man är inte tillräckligt nära sina medlemmar och förstår inte hur allvarligt problemet är.
Tyvärr är nog också många av den muslimska målgruppen inte heller engagerade och organiserade i det fackliga.
Vi har ställt frågan till de busschaufförer som vi varit i kontakt med och ingen är engagerad och inte ens medlem. Då blir det också svårt för facket att ta striden om man inte har medlemmar som berörs.

 


5 tips till arbetsgivare som vill bidra till en arbetsplats fri från rasism

  • Undanröj risker och tjäna pengar på det. Det förebyggande arbetet kostar mindre och sliter mindre på personalen. Riskbedömningar av hot och våld ska göras på hela arbetsplatsen, för all personal.
  • Bli en arbetsgivare som skapar mer värde än bara vinst. Skriv under på en värdegrund och stå upp för den!
  • Strunta i ”quick fixes” [snabba lösningar]
  • Var nyfiken och försök att förstå hela arbetsstyrkan. När allas behov i arbetsmiljön tillfredsställs då får man ut de mesta av sin arbetsstyrka
  • Underlätta för personalen att göra sitt bästa. Skapa förutsättningar för dem att vara trygga på jobbet.
  Alve Högman har lång erfarenhet inom livslångt lärande och är en innovatör inom mångfaldsledda plattformar för inkluderande medborgardeltagande, egenmakt och social hållbarhet. Idag arbetar Alve Högman som förbundschef för Ibn Rushd, ett nationellt muslimskt studieförbund, för att främja muslimers rätt som jämlika medborgare i det svenska samhället. Alve Högman har tidigare haft roller som rektor inom vuxen- och yrkesutbildningen, exempelvis på Stadmissionens folkhögskola och Kista folkhögskola. Alve Högman, är en förespråkare för mänskliga rättigheter och antirasism. Bland annat har han tagit initiativ till framgångsrika interkulturella projekt med bevisat internt läranderesultat och långsiktig samhällseffekt. Och han har orkestrerat flera lokala och internationella utvecklingsprojekt för samhällsengagemang och aktivt medborgarskap, exempelvis i Moçambique med syfte att öka kvinnors deltagande i politiken.
  Ibn Rushd är ett studieförbund med fokus på mångfald, rättigheter och livsåskådning. Studieförbundets utbud av studiecirklar och kulturarrangemang skapar delaktighet och bidrar till att människor med olika bakgrund möts, stärks och lär sig tillsammans. Med folkbildning som verktyg arbetar man för ett samhälle där demokratin inkluderar alla.

User Rating: 4.66 ( 4 votes)

Related Articles

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Back to top button