ArtiklarDagens Muslim 60IntervjuerTidningsnummer

”Vi är måna om de fundamentala garantier vi alla har som medborgare ”

IAC:s talesperson

Koranen har bränts upprepade gånger av muslimfientliga personer i Sverige under senaste året. Dessa förolämpningar och kränkningar har medfört stora samhälleliga och politiska problem för Sverige. Imam Ali Islamic Center (IAC) och andra svenska muslimska församlingar har vid olika sammanhang och tillfälle uttryckt sin oro över det som sker i Sverige. De senaste händelserna var en anledning till att intervjua Akil Zahiri, talesperson för IAC i Järfälla.

Hur ser du på de upprepande förolämpningar och kränkningar mot den heliga Koranen?
Vi kan dra paralleller till tidigare händelser där bränder av skrifter har eskalerat till allvarligare brott. När vi ser tillbaka på historien ser vi med oro hur bokbål och förstörelse av skrifter har använts som ett sätt att förgöra kunskap, underminera olika trosuppfattningar, sprida hat och förinta människor. Vi ser hur sådana handlingar har banat väg för allvarligare karaktär av hat, fientlighet, förtryck och stigmatisering av svenska muslimer. Vår bestämda uppfattning om de senaste förolämpningarna mot koranen och muslimer är inget annat än hatbrott och hets mot folkgrupp.

Vad tycker du om den svenska regeringens svar?
Sverige har alltid värnat om mänskliga rättigheter och yttrandefrihet, det är viktigt att dessa rättigheter inte urholkas och misstolkas när högerextremister och muslimfientliga partier är på frammarsch och är en avgörande del av beslutsfattandet. Vi välkomnar utrikesdepartementets fördömande av koranbränningen. UD menar på att ”koranbränning är en kränkande och respektlös handling och är att bedömas vara en tydlig provokation”. Och menar att det är ”Uttryck för rasism, främlingsfientlighet och därtill kopplad intolerans har inte någon plats i Sverige eller i Europa.” Vi är inte heller ute efter att ta fram nya lagar för att skydda svenska muslimer. Lagarna finns och skyddet finns. Det som saknas är proportionerliga och expansiva tolkningar. Vi är måna om de fundamentala garantier vi alla har som medborgare och som ska skyddas, inte minst skydda medborgare från hatbrott och stigmatisering. Sverige har hittills inte agerat och tillstånd för skändning fortsätter att beviljas. Enligt vår syn på saken borde staten agerat snabbt och handlingskraftigt för att skydda alla svenska muslimer i landet.

onda krafter vill nyttja Sverige som plattform för politiska- såväl som religiösa upprättelser

Vad är lösningen?
Svenska regeringen behöver ta denna utveckling på allvar och vidta omedelbara och handlingskraftiga åtgärder för att stoppa denna utveckling. Hatbrott får inte legitimeras med hjälp av godtyckliga tolkningar av lagen.

Som svenska muslimer värnar vi om Sverige och svenska intressen. Det är därför vi med stor besvikelse ser på när Sveriges anseende påverkas internationellt. Det är också med stor besvikelse vi ser på när onda krafter vill nyttja Sverige som plattform för politiska- såväl som religiösa upprättelser. Vi anser att tydligare kommunikation och handlingsinriktning och konstruktiva dialogmöten mellan berörda politiker och myndigheter och representanter från svenska muslimer kan hjälpa att hitta lösningar för problemet. En lösning som skyddar alla svenska medborgare oavsett bakgrund och är i enlighet med mänskliga rättigheter och yttrandefrihet.

User Rating: 4.73 ( 5 votes)

Related Articles

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Back to top button