ArtiklarDagens Muslim 63Tidningsnummer

”Eid Al-Adha, monoteisternas dag”

Eid al-Adha är en av de viktigaste högtiderna inom islam och firas till minne av profeten Abrahams (frid vare med honom) acceptans att offra sin son Ismail efter Guds uppmaning. Koranen återberättar fadern och sonen genomgick och klarade tillsammans denna svåra prövning:
”Men så fort de båda hade visat att de underkastade sig Guds vilja och [Abraham] hade lagt [sonen] med tinningen mot marken, ropade Vi till honom: ”Abraham [hejda din hand]! Du har redan utfört den befallning som du fick i drömmen!” Så belönar Vi dem som gör det goda och det rätta;” [Koranen 37:103–105] I år motsvarar den 17 juni eid Al-Adha-dagen.
Högtiden Al-Adha kallas också för monoteisternas högtid och är en av de stora högtiderna inom islam.
Under al-Adha högtiden samlas muslimer för att be tillsammans.

Högtiden Al-Adha kallas också för monoteisternas högtid

Dagarna innan och under Eid Al-Adha utför muslimer – som vallfärdat Mecka (hajj) – en del obligatoriska islamiska praxis som påminner om människornas syskonskap och jämlikhet, Guds enhet och domedagen.
Al-Adha högtiden är en tid för gemenskap, givmildhet och tacksamhet. Genom att offra en boskap påminns muslimer om vikten av att vara generös och komma ihåg de fattiga i samhället. Man visar sin villighet att lyda sin Skapare och hörsamma Hans föreskrifter.

Related Articles

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Back to top button