ArtiklarBudskapet 02Gästartiklar

Att vara politisk aktiv…

Det som driver politiker är visionen om att kunna förändra samhället till det bättre. Kanske ligger en ideologisk drivkraft bakom deras arbete mot det gemensamma bästa.

Det är säkert att önskan till förändring till det bättre finns hos oss alla. Eftersom vi lever i ett demokratiskt samhälle och vi vet att en av demokratins viktigaste premisser är att varje medborgare ska ha möjligheten att kunna engagera sig politiskt.

En stark demokrati byggs på ett stort politiskt engagemang bland befolkning, och villkoret att vem som helst ska kunna ställa upp i val är en grundval som inget politiskt parti vill kompromissa med.

Med detta som grund uppmuntras muslimer att bidra till det politiska livet för att ta vara på möjligheterna att förändra och förbättra samhället. Detta betyder inte att muslimer skall verka för att införa muslimsk lag i de länder de bor i. Snarare handlar det om att aktivt föra dialog och förmedla allmänmänskliga värderingar.Att välja vilket politiskt parti man skall ansluta sig till är upp till var och en att bestämma det.

Muslimer kan vara aktiva i olika svenska partier.

Idag finns det många praktiserande muslimer som är politiskt aktiva utan att ha något hinder eller bekymmer pga. religion eller kulturell bakgrund.

Det som är viktigt är att vi har gemensamma regler och lag som vi alla följer och att vi kommer överens om grundvärderingar i det svenska samhället.

Haider Ibrahim

Ordförande
islamiska shiasamfunden i Sverige
och kommunfullmäktige i Järfälla.

Review Overview

User Rating: 3.6 ( 1 votes)

Related Articles

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Back to top button