ArtiklarDagens Muslim 25Tidningsnummer

Den första kvinnan som fick tillstånd för ijtihad

Sayyida Nusrat Amin är också känd under namnet ”Banu Amin” (den pålitliga damen) hon föddes år 1895 i staden Esfahan. Banu Amin kom ifrån en välkänd familj vars förfader var Allamah Sayyid Mas´sum Husayni Khatunabadi. Hennes fader, ”Amin al-Tujjar”, var en välkänd religiös affärsman och hennes moder Zahra var från Janabi-familjen i Esfahan. Hon var gift med Haj Mirza Aqa som även han var en känd religiös affärsman som hennes far. Tillsammans fick de åtta barn varav sju av dessa dog under deras barndom p.g.a. okända och epidemiska sjukdomar som fanns på den tiden.
Vid 5 års ålder började Banu Amin att studera vid grundskolan och vid 11 års ålder började hon studera det arabiska språket. Vid 20 års ålder började hon sina islamiska studier och det var främst det arabiska språket och dess syntax som hon studerade. Olika rättslärda undervisade henne hemma och vid 32 års ålder undervisade Sayyid Ali Najafabadi henne i islamisk rättslära (fiqh), usul al-fiqh (fundamenten i fiqh) och filosofi.
Vid 42 års ålder, när hon under 23 år hade studerat intellektuella och traditionella läror, så fick hon sitt första tillstånd för att utföra ijtihad* (extrahera lagar från heliga texter) och tillstånd för att bevara återberättelser (hadither) och på ett tillförlitligt sätt överföra dem till kommande generationer av Muhammed Kazim Shirazi. Detta var första gången detta hade getts till en kvinna.

Banu Amin fick även samma tillstånd efter vidare prov och frågor av Ibrahim Husayni Shirazi Istahbanati. Muhammad Rida Najafi Isfahani gav henne sedan ett certifikat för dessa två tillstånd.


*Ijtihad: Självständig tolkning av islams regler.

Review Overview

User Rating: Be the first one !

Related Articles

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Back to top button