ArtiklarDagens Muslim 24

När föddes profeten Jesus (fvmh)?

Julen är ett viktigt tillfälle för världens kristna. Förutom ett tillfälle för familj och släkt att träffas firar man Jesus födelsedag den 25 december. Eftersom man inom den kristna tron anser att Jesus är Gud, och därtill frälsare (d.v.s. räddare), är det lätt att förstå varför det är en viktig dag.
Även för muslimer är Jesus viktig; i Nisa’-suran beskrivs han som Messias, Guds ord och en ande från Honom.
I Maryam-suran redogörs det hur hans mor Maria mottar bebådelsen (de goda nyheterna) om Jesus kommande födelse – som skall vara ett tecken och en barmhärtighet – en redogörelse som för övrigt bär likheter med bebådelsen i Lukasevangeliet.
Däremot skiljer sig redogörelserna för Jesu födelse. I evangeliet får man läsa att Maria, tillsammans med sin fästman Josef, begett sig till Betlehem för vad som närmast kan liknas vid en folkbokföring.
Något specifikt datum för denna händelse anges inte. Det har spekulerats att valet för firandet föll på just den 25:e december eftersom de hedniska romarna denna dag firade solguden Sol Invictus festival, men detta är inte bevisat.
I vissa delar av världen har det varit viktigt att uppmärksamma dagarna efter 21 december p.g.a. vintersolståndet; d.v.s. den tid på året då dagen är som kortast – efter detta börjar dagarna bli längre. Detta kan jämföras med firandet av Nowruz vid vårdagsjämningen i vissa kulturer, en dag som markerar att dagen ”hunnit i kapp” natten; från den dagen blir dagarna längre än nätterna.
Generellt vidhåller inte kristna samfund att Jesus föddes just den 25 december; däremot väljer de ofta att fira den dagen.
I Koranens redogörelse om Jesus födelse finns ingen Josef; endast Maria som vid tiden för förlossningen finner sig själv ensam, lutande mot ett dadelträd. Inte här heller anges något datum, men en händelse äger rum som gett rum för gissningar: När Maria beklagar sig över sin situation, hör hon hur en röst säger åt henne att inte sörja, och befaller henne att ”ruska på palmstammen” för att bli försedd med färska dadlar.
Många tolkar detta som ett Guds mirakel; man menar att Maria förses med dadlar i en säsong då palmerna egentligen inte bär färsk frukt. Från detta skulle man eventuellt kunna sluta sig till vilken årstid nedkomsten ägde rum. I den shiamuslimska traditionen återfinns även ett datum, 25:e dhul-qa’dah. Emellertid är även detta datum problematiskt; dels rör det sig om spekulativ data, dels rör det sig om olika kalendersystem.

I Lukasevangeliet tillkännages det att gossebarnet är den Högstes son, medan Koranen starkt avvisar tanken på att Gud skulle avla eller ta sig något barn; I Ma’idah-suran betonas att såväl Jesus som hans mor var vanliga dödliga som åt mat. I Maryam-suran finner vi hur Jesus själv deklarerar att han är en profet och Guds tjänare. Men bland profeter, sändebud och Guds tjänare intar Jesus utan tvekan en speciell position, och visst kan en muslim känna en glädje och tacksamhet över ett sändebud som Jesus.

Vid pennan
Salomonson

Review Overview

User Rating: 4.65 ( 1 votes)

Related Articles

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Back to top button