03. Imam Hussein (fvmh)Ahl-albayt (frid vare med de)ArtiklarBudskapet 06

En kort överblick över en frihets – och människoälskande ledares ungdomsår

Den 3:e i månaden Shaban är födelsedagen för Imam Hussein (fvmh), shiamuslimernas tredje store Imam. Det finns mycket som sagts om Imam Hussein (fvmh) och hans revolution var utan tvekan den viktigaste händelsen efter den Helige Profetens (fvmh & hf) bortgång och som innebar att den sanna islam hölls kvar vid liv. I denna korta artikel vill vi kort överblicka Imam Husseins (fvmh) ungdomsår.
Imam Hussein (fvmh) är frukten av Hans Excellens Alis och Heliga Fatimas (fvmd), den noble Profetens (fvmh & hf) dotter, förbindelse. Han spenderade sex år av sin barndom under sin noble farfars, Guds Sändebud (fvmh & hf), tid och uppfostrades i sin farfars skola. Han var väldigt ödmjuk, givmild, förlåtande, barmhärtig och modig.
När Imam Hussein och Imam Hassan (fvmd) inte var äldre än sju år sa Profeten (fvmh & hf): ”Dessa [två] är mästare över paradisets ungdomar.”
Under denna period vittnade hans ömsinta själ Profetens (fvmh & hf) bortgång, sin moders hjärtskärande martyrskap, sin faders reträtt och konfiskeringen av Fadak m.m. Under denna period var Imam Hussein (fvmh) hela tiden bredvid sin far och gav honom sitt fulla stöd.
Folket på den tiden kände igen Imam Hussein (fvmh) för hans storhet och nobless. Vanligt folk och folk av högre ämbete brukade tala om hans mod. Alla visade respekt till honom och prisade honom.
Imam Hussein (fvmh) var tidens ledare bredvid sin bror Imam Hassan (fvmh) efter Imam Alis (fvmh) martyrskap. Då Imam Hassan Mujtabas (fvmh) styrkor var på väg mot Levanten närvarade H. Exc. i den militära scenen och ledde marschen mot Levantens armé. När Muawiya föreslog fred till Imam Hassan (fvmh) kallade Imam Hassan (fvmh) på sin bror och Abdullah ibn Jafar och diskuterade detta förslag med dem. Slutligen återvände han med sin bror till staden Medina efter att ha lämnat kriget och accepterat fredsavtalet och bosatte sig där.
Under Muawiyas tid vid makten och under de kvävande omständigheterna då ingen vågade protestera gjorde Imam Hussein (fvmh) motstånd mot Muawiyas förtryck. Många brev växlades mellan honom och Muawiya, och detta visar på Imam Husseins (fvmh) starka och revolutionära positionering gentemot Muawiya.
Muawiya reste till Medina för att förbereda för sin son Yazids efterträdarskap för att kräva allians och trohetseder från folket och speciellt från stadens stora personligheter, varav Imam Hussein (fvmh) stod i täten. Men Imamen gav honom ett slående svar, och just detta svar var startskottet på Imamens motstånd mot Yazid.

Viktigt att nämna är att Imam Sajjads och H. Exc. Abbas födelsedagar även infaller under månaden Shaban. Vi gratulerar alla läsare för ankomsten av dessa välsignade dagar.

Review Overview

User Rating: Be the first one !

Related Articles

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Back to top button