ArtiklarDagens Muslim 58Tidningsnummer

Imamer får stöd utav nytt riktat studiematerial

Pressmeddelande 18 jan 2023

Varje år söker sig människor till moskéerna i livets olika skeden. Men personerna de möter är ofta frivilliga och saknar formell utbildning eller kompetens för att hjälpa och hänvisa vidare till rätt instans. Nu lanserar Ibn Rushd studieförbund tillsammans med församlingar och humanitära organisationer ett nytt studiematerial om hälsa och jämställdhet. Studiematerialet riktar sig till imamer och frivilliga som möter asylsökande och särskilt utsatta människor i moskéerna. Materialet är ett viktigt steg till att formalisera en utbildning för en muslimsk diakoni i Sverige.

-Många deltagare visste inte innan projektet att det dem gör är socialt arbete men när vi beskrev professionen så sa dem – ja det där är exakt det jag gör. Man sitter med människor, lyssnar och försöker bistå dem. Tack vare projektet uppger många deltagare att de känner sig stärkta och att rollen som social arbetare formaliseras inom församlingen. Vilket i sin tur ökar tryggheten och rättssäkerheten för den som söker stöd och hjälp hos en församling, säger Lamia Elamri, verksamhetschef på Ibn Rushd studieförbund.

De flesta församlingar bedriver idag ett brett socialt arbete. Omsorg om medmänniskan i livets olika situationer. Imamer och frivilliga hjälper människor i fysisk, psykisk och andlig nöd. Exempelvis tar församlingar och humanitära organisationer emot tusentals asylsökande varje år som behöver stöd för en framtida etablering i Sverige. Hittills har arbetet framför allt utförts av ideella imamer och frivilliga, ofta utan stöd och handledning. En utmaning är att det ännu inte finns någon diakon-utbildning för muslimer i Sverige. Men genom en ny plattform och nytt stöd kan moskén verka på mer jämlika villkor med andra trossamfund.

Muslimska församlingar och humanitära organisationer har länge efterfrågat en kapacitetsstärkning av den muslimska diakonin i Sverige. Redan finns det en etablerad själavård för bland annat fängelseimamer och sjukhusimamer. Medan behovet fortsätter vara stort i mötet med asylsökande. Men nu lanserar Ibn Rushd studieförbund ett digitalt studiematerial och studiehandledning som kopplar ihop själavård med socialt arbete och etablering för asylsökande.
Bakom det nationella projektet Hoja – hälsa och jämställdhet för asylsökande står Förenade islamiska föreningar i Sverige (FIFS), Islamic Relief och Islamiska Shiasamfunden i Sverige (ISS) i samverkan med Ibn Rushd studieförbund.

Under ett och ett halvt år har projektet identifierat och belyst det sociala arbetet som sker inom församlingar. Efterfrågan har varit stor och totalt har 140 praktiker deltagit under handledning av handledare på Kista Folkhögskola. En viktig funktion som projektet fyllt har varit att knyta samman alla de personer som verkar inom det sociala arbetet. Ett nätverk som lever vidare efter projektets slut.

-Det viktigaste resultatet för deltagarna i projektet är ett helt nytt nätverk för de personer som brinner och jobbar med de här frågorna. Att de får en möjlighet att träffas, lära känna varann och sätta ord på utmaningarna i verksamhet har varit en nyckel för att stärka och utveckla engagemanget, säger Lamia Elamri, verksamhetschef.

Många imamer och frivilliga saknar idag goda förutsättningar för att möta de utmaningar som tillhör rollen. Nytt för utbildningsmaterialet är att det riktar sig till de muslimska trossamfunden med ett tydligt fokus på känsliga frågor och förebyggande insatser. Några frågor som behandlas är exempelvis psykisk ohälsa och våld i nära relationer.

-Många imamer och frivilliga är vana vid att gå direkt in i problemen och försöka lösa situationen. Det blir inte bra. Då är det bättre att veta till vad och hur man hänvisar vidare människor som behöver mer kvalificerad hjälp, säger Lamia Elamri.

 

Projektet har redan fått effekt. Både imamer och frivilliga upplever att projektet har stärkt deras kapacitet. En av framgångsfaktorerna är att studiematerialet utvecklats tillsammans med målgruppen, ihop med akademiker och asylsökande i asylprocesser.

-Folkbildningen möjliggör att vi överhuvudtaget kan göra ett studiematerial som är så verksamhetsnära och målgruppsanpassat. Nu behövs resurser för att sprida utbildningsmaterialet och fortsätta stärka kapaciteten i moskéernas sociala arbete, säger Lamia Elamri.

För att tala vidare om imamens roll och dess förutsättningar och utmaningar bjuder Ibn Rushd studieförbund in till slutkonferens för HOJA-projektet den 23 februari kl. 10-16.00 på Ersta konferens och hotell i Stockholm. Konferensen riktar sig till Ibn Rushds medlemsorganisationer, projektets deltagare, samhällsaktörer, socialarbetare, kommunala tjänstemän samt politiker.

För att anmäla dig till slutkonferensen besök www.hoja-slutkonferans.confetti.events

User Rating: 4.66 ( 4 votes)

Related Articles

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Back to top button