ArtikelserieArtiklarDagens Muslim 35HälsohörnaTidningsnummer

Hälsohörna 21 – Vad är depression?

Alla människor känner sig deprimerade vid någon tidpunkt i livet och man kan vanligtvis relatera orsaken till sin depression till specifika händelser.

Två typer av händelser är särskilt viktiga faktorer till depressionens uppkomst: förlust och misslyckande. Erfarenheter som att förlora ett jobb, misslyckande i att uppnå mål eller att förlora nära och kära kan utlösa en period av sorg, deppighet och den ständiga upprepningen av vissa negativa tankar. De flesta människor kan eliminera dessa negativa känslor inom loppet av några dagar eller veckor och återvända till sina normala liv, men för vissa människor kvarstår symptomen av depression under en längre tid och påverkar dem i alla aspekter av deras liv. Symptomen påverkar dem också i känslomässiga, beteendemässiga, kognitiva och fysiska aspekter hos dem, och detta kan leda till klinisk depression, dvs. patologisk och diagnostiserbar depression enligt formella kriterier. Depression gör att en person inte kan utföra sin dagliga rutin väl. Deprimerade människors känslomässiga upplevelser är negativa och andra beskriver dem ofta som sorgsna, uppgivna, tankspridda, dystra och olyckliga. Deprimerade personer har vanligtvis lätt för att gråta och deras perioder av gråtande är nära varandra och många. Det händer sällan att de har positiva och njutbara känslor och de förlorar sitt sinne av humor.
Deprimerade människor saknar vanligtvis motivation, till exempel tappar de intresset för de saker de njöt av att göra innan de drabbades av depression. I kommande nummer kommer vi att prata mer om depression och hur man lär känna den.

Av: Pouria Hamidi, psykoterapeut

Review Overview

User Rating: 4.83 ( 2 votes)

Related Articles

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Back to top button