ArtiklarDagens Muslim 27Tidningsnummer

Hoppets effekt på våra liv

Vad än livet placerar framför oss, från döden och sjukdomar till arbetsrelaterade problem eller relationers bittra och söta aspekter, är det viktiga att vi i alla situationer är hoppfulla. Hopp hjälper oss att nå våra mål, vara lugna och fortsätta att vara glada och det kanske t.o.m. hjälper oss att bli friska.

 

1. Hopp hjälper oss att nå våra mål
Hopp är inte som optimism, som ibland finns och inte finns. Hopp motiverar oss att göra positiva saker, saker som för oss till positiva resultat. En känsla av hopp ger oss möjligheten att reagera positivt gentemot problem och utmaningar vilket hjälper oss att lyckas, och det ökar våra chanser att verkligen nå våra mål.
Jerome Groopman, författaren till boken ”Anatomy of Hope”, förklarar att ”skenbart hopp leder till extrema val och felaktiga beslut, medan sant hopp tar hänsyn till de verkliga hoten och försöker hitta det bästa sättet att passera dem.”

2. Hopp hjälper oss att se hinder som möjligheter till förbättring
Vi alla stöter på misslyckanden och besvikelser i våra liv, men hoppet hjälper oss att se alla hinder som möjligheter för utveckling och framsteg. Vi bör se vartenda misslyckande som en möjlighet. Varför gick inte sakerna rätt? Kan vi göra någonting för att få det att fungera igen?
Utan hopp kommer vi enkelt att ge upp med det första misslyckandet eller så fort det inte går bra. Hopp hjälper oss att planera och verkställa våra planer. Hopp tillåter oss att ta emot kritik, att fortsätta då vi misslyckas och att lära oss av våra misstag.

3. Hopp gör oss lyckligare
Det råder ingen tvekan om att hopp har egenskapen av att ge oss goda känslor.
Shane Lopez, författaren till boken ”Making Hope Happen”, berättar om hur hopp för bort spänningar och oro ifrån oss och minskar effekterna av negativa händelser i våra liv. Hopp hjälper oss att tänka på ”livets positiva aspekter”, att vara lyckligare och gladare och för bort känslan av hjälplöshet och oförmögenhet ifrån oss och förbättrar vår mentala hälsa.

4. Hopp hindrar oss från katastrofer
Hopplöshet och missmod är motsatser till hopp. Utan hopp är vi rädda. Det är möjligt att hopp inte alltid ger det resultat vi vill ha, men det gör livet enklare för oss och t.o.m. så att vi kan njuta av det.
Författaren Marion Zimmer Bradley sa: ”Den väg som byggts med hopp är en mycket trevligare väg för resenären än väg som byggts med missmod, även om båda vägarna når sina mål och destinationer.”

5. Hopp hjälper oss att läka
Det har bevisats att känslan av hopp har en positiv fysiologisk effekt på oss och att sambandet mellan sinnet och kroppen har en fullständigt verklig relation.
Jerome Groopman säger att ”forskare har kommit fram till att förändrade mentala attityder kan förändra nervernas kemiska tillstånd.” Han är övertygad om att hopp kan lindra smärta. Groopman sa: ”Tro och förväntan, vilka är hoppets huvudkomponenter, kan förhindra smärta genom att frigöra endorfiner och enkefaliner i hjärnan som har effekter som morfin”, och att ”hopp i vissa fall har en väsentlig inverkan på kroppens fysiologiska funktioner, såsom andning, blodcirkulation och hjärtslag.”
Groopmans forskning visar att hopp påverkar nervsystemet under hela sjukdomsförloppet och ger upphov till snabbare återhämtning. Detta förklarar i viss grad effekten av placebo, en tydlig fysisk återhämtning som endast skapas med hoppets kraft.

Tradition: Imam Ali (fvmh) sa: ”Varenda hoppfull [person] söker [efter det den hoppas på], och varenda rädd [person] flyr [från det som den är rädd för].”

Related Articles

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Back to top button