0. Profeten Muhammed (fvmh & hf)Ahl-albayt (frid vare med de)ArtiklarDagens Muslim 13

Rationalismens fackla under medeltidens mörker

Profeten Muhammed föddes under medeltidens mörker, år 570 e.Kr (17:e rabie alawal islamisk månkalender)vilket infaller den 6:e december i år.Han hade ett tydligt budskap före och efter sitt profetiska uppdrag. Han var måttfull, levde aztekiskt, manifesterade en hög moral och visade alltid medlidande för sina medmänniskor.
Som profet, med 1000-1300 års försprång innan Europa, strävade han för att väcka hela mänskligheten att kämpa för självrespekt, rättvisa, vaksamhet, kunskap och vetenskaplighet, insikt om tillvaron, måttfullhet, rationalitet, ansvarsfullhet, tålamod och tolerans. Budskapet vann snabbt mark och omfamnades av de törstiga själarna och trötta hjärtan.
Hans fiender har, under de senaste 14 seklen, förstått att styrkan finns i profeten Muhammeds karisma och budskapet som lyste medeltidens mörker. Därför har de försökt och försöker idag att klandra dessa två grundpelare för att skapa en barriär mellan folk och islam.
De barbariska hövdingarna misslyckades att genom våld stoppa profeten. När de såg att islam hade spridits hittade de ingen annan utväg än att klandra honom och hans lära, detta genom lögner, halvsanningar och utvalda missledande sanningar för att avleda folk bort från profeten Muhammed.
Han hade förutsagt detta klanderkrig och uppmanade sina anhängare att stå ut, eftersom sanningen, förnuftet och etikens röst kommer till sist fram.

Vi muslimer, sunni så väl som shia, firar hans födelsedag och uppmanar varje muslim såsom icke-muslim att fråga sig: varför vet vi så lite om honom? Varför vet vi bara att han krigade under de sista åtta åren av sitt liv och inte mycket om hans 63 år benådade liv? Varför talar hela världen om att han gifte sig med en nioårig flicka och inget om att mycket fakta i islams historia talar mot detta påstådda giftermål?
Är det en slump att folk sällan tänker på hur en person kunde börja med ett budskap och övertyga 100 000-tals att följa islam? Måste han inte ha varit en verkligen unik person? Under cirka tio år lyckades han förena ett ociviliserat folk som alltid levde i inbördeskrig. Hans budskap lockade inte endast 600-talets folk utan omfamnas även av 2000-talets trötta mänsklighet.
Vi muslimer är ansvariga att först själva förstå vem profeten var och sedan kämpa för att presentera honom för våra medmänniskor. Många som idag ogillar honom skulle säkerligen älska honom, om de visste vem han egentligen var.

Vi muslimer som inte axlar detta ansvar har med- eller omedvetet övergett profeten. Har vi muslimer gjort honom rättvisa för att kräva att andra skall göra det?

Vid pennan: Fahad Fadhel

Review Overview

User Rating: Be the first one !

Related Articles

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Back to top button