ArtiklarDagens Muslim 07Ledarartiklar

”Driv bort det onda med den bästa handlingen”

Den 30:e april utsattes Imam Ali center för en mordbrand; det som många inte känner till är att det inte är första attacken av sin art.

I slutat av 1990-talet utsattes församlingen för en brand, och exakt från samma fasad. Brandkåren hann snabbt släcka elden och händelsen blev inte riktigt uppmärksammad och skadorna var inte lika stora. Den här gången var mordbranden betydligt mer planerad och kunde ha ödelagt hela fastigheten om inte brandkårens uppskattade insats. Vi vill därför tacka brandmännen, polisen och andra som hjälpt eller velat på något sätt hjälpa vår församling. Tacksamheten riktasäven till kulturministern, Alice Bah Kuhnke, Järfälla kommun samt andra myndigheter och alla individer som visade och fortsätter visa sitt stöd till församlingen.

Vad är drivkraften bakom sådana terror- eller hatbrott?

Islamfientliga krafter utnyttjar kriminella muslimers handlingar för att sprida hat mot muslimer. Det i sig splittrar och polariserar samhället och gynnar dunkla terrororganisationer att värva och organisera ytliga och oftast icke religiösa muslimer. De, bl. media, som underlättar för spridning av hat mellan olika grupper i samhällen gör polariserande krafter en stor tjänst. Vårt samhälle liksom många andra samhällen är hotade av ökade motsättningar. Frågan är hur vi bör besvara dessa hot?  Vårt svar är: Ansvar!

Sett ur ett nationellt och internationellt perspektiv har media spelat en tydlig negativ roll. Det är något som utnyttjas av högerextrema krafter, rasister och terrororganisationer. Resultatet, av dessa två hatfyllda krafters verksamhet vid sidan av en ansvarslös media, är polariserade samhällen och flera hatbrott. Det är dock viktigt att betona att vi alla bär ansvar och kan ställas till svars var och en efter sin insikt, makt och myndighet.

Muslimers utsatthet för hatbrott är tydligt och kommer tyvärr att utökas. Det är något som bekräftas av Säpo:s presskonferens om säkerhetsläget. Den naturliga åtgärden är att staten skyddar församlingar och individer mot dessa hatbrott och vi förväntar konkreta insatser. Vi tror inte att vi har blivit attackerade för att vi är shiamuslimer även om vi upplever att vi är mer utsatta för hot än övriga muslimer.

Den organisation eller grupp som ligger bakom attacken har inte endast attackerat en muslimsk församling utan ett samhälle. Det är mycket möjligt att någon större eller mindre högerextrem grupp ligger bakom mordbranden men det kan också hända att det är någon IS-sympatisör. Svaret ändrar inte vår uppfattning att en sådan attack är riktat mot hela samhället. Varje attack som avser attackera en samhällsgrupp skadar harmonin bland folk och således är en attack mot samhället. Vi uppmanar därför våra politiker att inse att skydd av en samhällsgrupp innebär ett försvar av hela samhället.

 

Vårt budskap till alla

En miljö där hat ljuder högt låter aldrig förnuft och kärlek genomsyra relationerna. Vi är välmedvetna att många har mer eller mindre islamfientlighet, dels på grund av att de har problem med självaste religionen och dels på grund av vad somliga muslimer gör. Vi har också förståelse för detta och tolkar det i skuggan av följande visdomsord från imam Ali: ”Människan är fiende till det som hon är okunnig om”. Samtidigt lär Koranen att alla människor inte är envisa faraoner utan folk som kan ändra sig när de får tillräckligt med fakta. Gud uppmanar oss:

Det goda och det onda kan inte jämställas. Driv bort [det onda] med det goda, då händer det att den som mellan dig och honom råder fientlighet blir som din nära vän! Och ingen kan erhålla denna [dygd], undantaget de som har tålamod och ingen kan erhålla det undantaget de som har en stor andel[av fromhet] (41:34-35)

Vi vill därför uppmana muslimer, sunni såväl som shia, att hålla sig till Koranen och ha tålamod. Kärleken och kunskap kommer tillslut att övervinna hat och ignorans. Samtidigt förväntar vi att politiker och andra individer som sitter på olika påverkande positioner att försöka identifiera och stoppa det och dem som splittrar samhället.

Related Articles

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Back to top button