ArtiklarDagens Muslim 10

Hur valdes den Heliga Profetens efterträdare?

År 632 e. Kr. började den Heliga Profeten Muhammed (frid vare med honom & hans familj) sin sista resa till Mecka för att undervisa om Hajj och utse sin efterträdare på Guds befallning. Under denna resa gjorde cirka 124 000 personer Hans Helighet sällskap vilket inte hade skett tidigare någonsin p.g.a. den tidens omständigheter.

Omedelbart efter vallfärdens ceremonier meddelades det att alla pilgrimer skulle lämna Mecka och befinna sig i Ghadir Khumm, som ligger lite innan platsen där alla karavaner skiljer sig åt, för ett viktigt program.

Den stora folkskaran rörde sig mot Ghadir tre dagar efter vallfärdens ceremonier.

Den magnifika samlingen i Ghadir

Då alla nådde den bestämda platsen beordrade Profeten (fvmh & hf) alla att stanna och riddjuren stannade och folk klev ned. Alla förberedde sig för att stanna där i tre dagar.

På Profetens (fvmh & hf) befallning förberedde Salman, Abu Dharr, Miqdad och ’Ammar en plats under ett gammalt träd och placerade ett tyg ovanpå trädet i form av parasoll. Under parasollet byggde de ett podium av stenar och kamelsadlar i höjd av Profetens (fvmh & hf) längd så att Hans Helighet kunde ses av alla under talet.

Vid lunchtid, efter att gruppbönen utförts, ställde sig Profeten (fvmh & hf) på podiumet och kallade på de Troendes ledare, Ali (fvmh), så att han kunde stå på podiumet till höger om den Heliga Profeten. Innan talet började stod de Troendes ledare (fvmh) en trappa nedanför på podiumet till höger om Sändebudet.

 

Den Heliga Profetens (fvmh & hf) tal

Den Heliga Profeten kollade till höger och vänster om folkskaran och väntade tills alla hade samlats framför podiumet. Därefter påbörjade han det historiska talet och sin sista officiella predikan för hela världen. Det Heliga Sändebudets kända tal den dagen bestod av olika delar vilka har nämnts i historieböckerna.

För att alla former av oklarheter skulle försvinna och att hycklarna på alla möjliga sätt skulle bli låsta tog Profeten (fvmh & hf) tag i de Troendes ledares (fvmh) armar med sina välsignade händer och höjde honom från hans plats så pass att Imamens fötter var jämsides med Profetens knän. Vid denna situation sa han: ”Den jag är mästare över är Ali mästare över. Å Gud, älska den som älskar Ali och var fiende till den som är fiende till honom! Hjälp den som hjälper honom och förnedra den som förnedrar honom!”

Sedan meddelade han om att religionen hade fulländats och att alla välsignelser skänkts till fullo i och med Imamernas (fvmd) förmyndarskap. Efter det bad han Gud, änglarna och folket att vittna om förmedlingen av detta budskap.

I den femte delen sa Profeten tydligt: ”De goda handlingarna kommer att raderas för den som vägrar följa Imamernas (fvmd) förmyndarskap och den kommer att vara i helvetet.” Efter det påminde han om en del av de Troendes ledares (fvmh) dygder.

Den folkliga alliansen

Efter att Profetens (fvmh & hf) tal tagit slut sattes två tält upp. Profeten satte sig i det ena tältet och de Troendes ledare (fvmh) i det andra. Folket trädde gruppvis in i Profetens tält och efter att ha svurit trohetsed och gratulerat gick de till de Troendes ledares tält för att svära trohetsed och gratulera honom.

 

Review Overview

User Rating: Be the first one !

Related Articles

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Back to top button