03. Imam Hussein (fvmh)Ahl-albayt (frid vare med de)ArtiklarDagens Muslim 22

Den största förebilden i kampen mot islamfientlighet

Det är en grundläggande rättighet för oss människor att Gud skall sända oss en manual som förklarar och svarar på en rad frågor: Vem är vi? Vad är meningen med vårt liv? Vilken potential har vi? Vad behöver vi för att uppnå vår perfektion?, osv. Gud valde även ut och sände en mästare till varje nation. Han meddelar oss:
Till varje folk har vi sänt ett sändebud [med budskapet]:”Tillbe Gud och håll er borta från överträdaren!” (Koranen16:36)
Detta är den islamiska förklaringen till varför det i alla jordens hörn har funnits religioner som talar om Gud och plikten att dyrka Honom. Alla Profeter blev dock utsatta för klander och förföljelse. Deras lära förvarades oftast i muntliga traditioner och hann ändras innan den skrevs ned.
Islam, såsom profeters tidigare läror, blev kapad och den gudomliga manualen låg nu i händer på folk som kunde presentera islam såsom de ville. Deras förvrängningar splittrar dagens muslimer och gynnar islamfientliga krafter. Därför reste Imam Hussein (fvmh) sig för att visa folk som vill se att den som vill lära känna Koranen, Profeten och islam kan vända sig till Profeten och de som Gud har valt som vägledare efter honom.
En del av kritiken mot islam beror på att kritikern utgår från att sin världsbild är korrekt och att islams föreskrifter skall vara anpassad efter dennes världsbild. En sådan person bör kunna granska sin och den islamiska världsåskådningen djupare. Andra kritiserar islam ur ett historiskt perspektiv och kritiserar Profeten för handlingar Profeten egentligen inte har begått eller utfört då kritikern inte har fått ta del av hela historian. Det som kritikerna bör känna till och undersöka är vad Profeten och de utvalda efterträdarna har lärt ut till medmänskligheten.
Imam Hussein (fvmh) reste sig mot Yazid för att folk som söker sanningen skall ha möjlighet att kunna undersöka islam. Att kämpa för att avslöja islamkaparna och bevara den islam som Profeten predikade är i själva verket något som gjordes av kärlek till framtida människor.
Den som idag vill stödja Imam Husseins kamp kan starta sin kamp med att få insikt om vad islams anda egentligen är för att sedan driva en kamp mot den växande fientligheten mot islam. Islamofobi är inte endast något som berövar våra medmänniskor chansen att få höra vad islam erbjuder dem, utan skapar även ett splittrat och polariserat samhälle. Kampen mot islamofobi har därför två aspekter; den är både helig och profan.
Helig för religiösa muslimer och profan för icke-religiösa som inte vill se ett sönderslaget samhälle.

Related Articles

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Back to top button