ArtikelserieArtiklarDagens Muslim 38HälsohörnaTidningsnummer

Hälsohörna 24 – Är det skadligt att röka vattenpipa?

Studier visar att rökning med vattenpipa har skadliga effekter på kroppens vitala organ, särskilt på lungorna och hjärtat. Lungcancer, matstrupscancer, kronisk obstruktiv lungsjukdom, emfysem, låg födelsevikt, ökade astmaattacker och lunginflammation är några av de risker som är kopplade till rökning med vattenpipa.
Enligt Läkare Utan Gränsers webbplats är mängden och djupet av inandningen mycket viktigt för att få vattnet i vattenpipan att röra på sig, och även om det röks mindre med vattenpipa är mängden rök som kommer in i kroppen 10 till 20 gånger mer än den rök som resulterar av rökning med cigaretter.
Andra faror med att röka vattenpipa inkluderar infektionssjukdomar som hepatit B (orsakad av gemensam användning av vattenpipsslangar) och att det tillsätts psykotropa läkemedel i vattenpipstobaken.
Tobaksröken innehåller fortfarande höga nivåer av giftiga föreningar som kolmonoxid, tungmetaller och cancerframkallande kemikalier, t.o.m. efter att den passerat vattnet.
Forskning har också visat att hjärtfrekvensen ökar kraftigt efter 45 minuters konsumtion av vattenpipsrök, kolmonoxid och plasmanikotin.
Forskare säger också att användning av vattenpipa är förknippat med en ökad risk för urinblåsecancer och muncancer, utöver lungcancer.
En forskning har visat att rökning med vattenpipa ökar risken för lungtuberkulos.
Barn är särskilt utsatta för de skadliga effekterna av vattenpipa. Om de befinner sig på ett ställe där det röks med vattenpipa är de mer benägna att utveckla lunginfektioner, astma och plötsligt dödsyndrom.
Tyvärr har man under de senaste åren tillsatt smaker i de flesta tobaksvaror som har kommit till marknaden som, förutom att stimulera andningsorganen, orsakar känslighet och allergier. Utöver de nämnda sjukdomarna kan man drabbas av allergisk rinit och kronisk slemhosta.
Det är en fullständigt felaktig föreställning att om vattenpipsrök inte kommer in i lungorna och endast kommer ut ur munnen så kommer det inte att skada lungorna, eftersom röken absorberas av kroppen via den orala slemhinnan och struphuvudet och orsakar negativa effekter.
Även i luft där vattenpipsrök släpps ut kommer personer som inte röker vattenpipa, men som under en längre tid utsätts för röken, att drabbas av dess komplikationer.

Review Overview

User Rating: 4.83 ( 2 votes)

Related Articles

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Back to top button