01. Imam Ali (fvmh)Ahl-albayt (frid vare med de)Dagens Muslim 33Månadens hadithTidningsnummer

Månadens hadith 33 – Oktober 2019

Imam Ali (frid vare med honom):

En vän är inte en vän om han inte tar hand om sin broder vid tre [tillfällen]:
vid hans motgång, hans frånvaro och hans död”.

Källa: boken Nahj al-balagha.

Review Overview

User Rating: Be the first one !

Related Articles

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Back to top button