ArtikelserieArtiklarDagens Muslim 20Lyckans hörna

Lyckans hörna 8 – Medvetenhet om det gynnsamma och det skadliga

Vi beundrar den insiktsfulla; den som är väl medveten om sitt liv, sin existens och sitt handlande. Den som saknar dessa två egenskaper liknar mer eller mindre en nattvandrare som inte riktigt vet vad denne gör och vart denne är på väg.

Lycka och perfektion grundar sig inte endast på insikt om det goda utan även om det som hotar, skadar och förstör människans personlighet.
Den framgångsrika floristen känner inte endast till vad som måste sås och planteras utan är även medveten om vad som hotar trädgården. Sedan tillämpas kunskapen som förvärvats för att utveckla en fin rosengård.
Den lycklige är ständigt vaksam och granskar alltid sitt handlande för att inte utföra något som skadar dennes andliga perfektion. Såsom den framgångsrika floristen skyddar sin gård mot ogräs och ohyra, garderar också den lyckliga sitt hjärta mot allt ont som kan krypa och kanske invadera hjärtat.
Vi vet att strävan för Gud och det goda gynnar vår lycka, men vad är det som förstör den? Roten till mycket om inte allt lidande är egoism. När människan prioriterar sina egna intressen och lustar framför Gud och förnuftets uppmaningar, då har denne begått självavguderi.
Självcentrering är ett problem som tyvärr många av oss religiösa och icke-religiösa människor lider av. Det är något som inte endast skadar vår relation till Gud, utan även till andra människor och som slutligen orsakar en inre disharmoni.
Lycka kräver att vi i det vardagliga livet är uppriktiga med att skydda oss genom att i varje situation försvara sanningen, även när sanningen går mot våra egna intressen. Troende, slå vakt om rättrådighet och rättvisan som Guds vittnen, även om det skulle vara till skada för er själva eller era föräldrar och nära anförvanter.(4:135) Anledningen är att den som har förstått vad livet går ut på och vart man är på väg, har också självfallet förstått att rätt och rättvisa går före ens egna lustar och intressen. Den som tror sig vara troende men som ignorerar versens uppmaning kan inte vara lycklig, även om personen inbillar sig vara det.

Review Overview

User Rating: Be the first one !

Related Articles

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Back to top button