ArtiklarDagens Muslim 45Tidningsnummer

Kvinnans roll i att beskydda profeterna

Inom islam ses dom fyra kvinnorna Fatima az-Zahraa (Fatima bint Muhammed), Khadija bint Khuwaylid, Maryam bint Imran och Asiya bint Muzahim som dom främsta kvinnliga förebilderna. Det har återberättats flera traditioner från Profeten Mohammed (Gvfh) där han prisar dessa 4 kvinnor som dom mest framstående i vår mänskliga historia.

Denna artikel kommer att handla om Asiya bint Muzahim som hade en avgörande roll i att ta hand om och beskydda Profeten Moses (Frid vare med honom) under hela hans uppväxt. Detta var inte en enkel uppgift eftersom hon var gift med en ond människa som var känd för sin brutalitet mot oskyldiga människor och speciellt mot Israels folk som han utnyttjade som slavar. Farao som var en envåldshärskare såg även Israels folk som ett direkt hot mot hans styre. Stjärntydare hade förutsett att det skulle födas ett barn från detta folk som senare skulle växa upp till att försvara dom förtryckta och befria dom från slaveriet. Farao beordrade därför att alla nyfödda pojkar skulle dödas men denna massaker inträffade endast vartannat år för att bibehålla dom som arbetskraft.

Profeten Moses (fvmh) som föddes ca.1200-talet f.Kr. kunde till en början hållas gömd men hans mor insåg tillslut att hans liv var i fara. Den heliga koranen säger:

Den svenska översättning till versen:

[28:7] Och Vi ingav Moses moder: ”Amma honom, men när du tror att hans liv är i fara, sätt då ut honom i [Nilen]. Oroa dig inte och sörj inte; Vi skall låta honom återvända till dig och Vi skall göra honom till en av [Våra] budbärare!” 

För att skydda barnets liv blev hon alltså tvungen att sätta ut sin nyfödda son i Nilen i en flytande kista. Därefter följde hans syster kistan från land för att veta var den tillslut hamnade. Den heliga koranen säger:

Den svenska översättningen till versen:

[28:28] Hon sade till hans syster: ”Följ efter honom!” Och hon [följde efter honom och] såg på avstånd vad som hände honom utan att de märkte [henne]. 

Med Guds vilja så upptäckte både Farao och Asiya kistan i vattnet och beordrade deras soldater att hämta den. Ayatullah Makarem Shirazi nämner i sin bok, al-Amthal, att anledningen till att dom övervakade vattnet var på grund av att deras sjuka dotter behövde botas. Ingen läkare hade lyckats bota henne och därför vände sig Farao till dom egyptiska prästerna för hjälp. Dom hade förutsett att endast en människa från vattnet kunde vara hennes räddning, och genom att ta saliv från barnets mun och smörja in hennes kropp. Detta visade sig vara sant och barnets saliv lyckades återställa Faraos dotter från sin sjukdom. När Asiya såg barnet första gången så fylldes hennes hjärta med kärlek och hon ville därför behålla det. Däremot så ville Farao döda barnet eftersom han misstänkte att den tillhörde Israels folk. Men Asiya var en så pass stark kvinna att hon lyckades övertyga Farao att behålla barnet, den heliga koranen säger:

Den svenska översättning till versen:

[28:9] Faraos hustru sade: ”[Barnet kan bli] till glädje för mig och för dig. Låt ingen döda det! Han kan vara oss till nytta, ja, vi kan uppta honom som vår son!” Men de anade inte [vad framtiden bar i sitt sköte].

När barnet blev hungrigt och behövde amma så vägrade den varje kvinna. Hans syster tog chansen och tipsade Asiya om att hon känner en kvinna vars bröstmjölk inget barn tidigare vägrat. På detta sätt så kunde barnet återförenas med sin moder som Gud tidigare hade lovat. Den heliga koranen säger:

Den svenska översättningen till versen:

[28:13] Så gav Vi honom tillbaka till hans moder, så att hennes ögon fick glädjas och hon kunde glömma sin sorg och för att hon skulle veta att Guds löfte är sanning – [vilket] de flesta inte vet.

På detta sätt kunde barnet få kärlek från sin biologiska moder, och även känna den naturliga närheten och tryggheten som amningen medför.

Utöver detta spelade Asiya en oerhört viktig roll i att beskydda Profeten Moses under hela hans uppväxt ifrån Faraos tyranni. Hennes kärlek växte allt starkare för varje dag och det var under hennes beskydd som han växte upp i palatset.

Denna historia visar oss hur 3 kvinnor spelat en central roll i att beskydda och ta hand om en profet från barndom och ända upp till vuxenålder. Historien visar också vikten av att ha tillit till Gud som kan hjälpa människan i dom mest svåra situationerna.

Review Overview

User Rating: 4.36 ( 17 votes)

Related Articles

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Back to top button