02. Imam HassanAhl-albayt (frid vare med de)ArtiklarDagens Muslim 07

Profetens barnbarn, en älskad personlighet inom Islam

Imam Hassan (fvmh) är det första barnbarnet till islams Profet, Muhammed (fvmh), och son till shiamuslimernas första Imam, Ali ibn Abi Talib, och Fatima Zahra, Guds Profets dotter (fvmd).

Imam Hassan (fvmh) föddes i Medina, i dagens Saudiarabien, år 3 hijri (624 e.k), natten till mitten av den heliga månaden Ramadan. Han var det första barnet som Gud, den Upphöjde, skänkte till Imam Alis och Fatima Zahras (fvmd) familj. Det Heliga Sändebudet (fvmh) tog honom till sig omedelbart efter hans födelse och reciterade Iqamah* i hans vänstra öra. Sedan slaktade han ett får åt honom, rakade hans huvud och gav vikten av hans hår i silver till behövande.

Den Heliga Profeten (fvmh) hade en speciell kärlek för Hassan och hans broder Hussein (fvmd). Flera gånger sa han att Hassan och Hussein var hans söner, och med hänsyn till detta sa Ali till sina övriga söner: ”Ni är mina söner och Hassan och Hussein är Guds Profets söner”.

Imam Hassan levde i lite mer än sju år samtidigt som sin nobla farfar, och under denna tid uppfostrades han kärleksfullt av Hans Excellens. Efter Profetens (fvmh) bortgång, som inte inträffade mer än ca tidigare än Hennes Excellens Fatimas bortgång, uppfostrades han av sin nobla fader.

* Iqamah är det som reciteras innan muslimerna börjar be och är som en förberedelse inför bönen. Dess innehåll är ungefär detsamma som i böneutropet.

 

Läs mer om Imam Hassan (fvmh) på www.imamhasan.se

Related Articles

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Back to top button