ArtiklarDagens Muslim 40Tidningsnummer

”Lagens lykta”; en bok om moral, spirituellt resande och uppförande

Boken ”lagens lykta” (på arabiska Misbah al-Shari’ah) refereras till Imam Sadiq (frid vare med honom), som är den sjätte ledaren (Imamen) enligt den shiitiska rättsskolan.

Innehållet i boken handlar om moral, nivåer för spirituellt resande och uppförande och karaktärsdragen för tro. Den har delats in i hundra kapitel. Det finns olika åsikter om författaren till denna nobla bok. Vissa refererar den till Sheikh Zayn al-Din, känd som ”den andre martyren”, vissa refererar den till Hisham ibn Hakam och vissa refererar den till Fudhayl ibn ’Iyyadh.
De lärdas åsikter om denna bok är inte enhälliga. En grupp säger: ”Denna nobla bok är bland de bästa och mest omfattande shiitiska böckerna som finns. Ingen bok har nått oss med denna koncentration om gott uppförande, lagar och vetenskaper och som innehåller ljuva moraliska aspekter, och samtidigt skrivits med ytterst tillförlitlighet.” Texten i boken indikerar dess autenticitet.
I denna bok har noggranna detaljer av läror, sanningars hemligheter, moraliska ljuvheter, nivåer för spirituellt resande och uppförande och egenskaper för trons olika nivåer nämnts noggrant, forskarmässigt och djupt. Minsta svaghet eller vilseledelse syns inte bland dess meningar och innehåll.
Det som är säkert är att denna bok är på den högsta nivån bland de vanliga böckerna tillhörande lärda, forskare och gnostiker.
Således säger den kända shiitiska lärde Seyyed ibn Tawus: ”Det är nödvändigt att en resenär har med sig denna nobla bok, eftersom den är den bästa omfattande och subtila boken som finns som hjälper människan i hennes resa till Gud och lär ut om den heliga religionen islams hemligheter och sanningar.”

Här följer ett kapitel ur boken:
Imam Sadiq (fvmh) sa: ”Den som verkligen är upptagen med att erinra sig om Gud är lydig, och den som är ignorant om Honom syndar. Lydnad tyder på vägledning, och synd tyder på vilseledning. Roten till dessa två är åminnande av Gud och ignorans om Honom. Gör därför ditt hjärta till din tungas kompass (Qiblah) så att den inte utför någon rörelse förutom med hjärtats signal, förnuftets godkännande och trons tillfredsställelse, då Gud, den Upphöjde, är medveten om det du gömmer och tydliggör och det som finns i [människornas] bröst, och inte minst om tjänarnas uppenbara handlingar.
Var som sådan att det är som att din själ lämnat din kropp och att du förhörs och blir dömd på domedagen. Var inte ignorant om det som din Gud förpliktigat dig med genom Sina befallningar, förbud, löften och hot, och gör dig inte upptagen med någonting annat än det!
Tvätta ditt hjärta med sorgens och rädslans vatten och kom ihåg Gud, den Upphöjde.
Hans åminnande av dig är oerhört mer magnifikt, finare, högre, fullständigare och äldre än ditt åminnande av Honom, och innan du tänker på Honom tänker Han på dig.
Nu när du förstått att Gud inte är ignorant om dig, uppenbarar sig en ödmjukhet, blygsamhet och kollaps. Precis härifrån kan du se Hans eviga generositet och vänlighet. Om din dyrkan och lydnad är mycket är det lite jämfört med Hans nåd och godhet. I detta fall blir din dyrkan vid Hans tröskel ren och uppriktig.

Varenda gång du är ignorant om Guds välsignelser och anser din handling vara stor kommer ögontjäning, självbeundran, oförstånd och skepticism att drabba dig. Detta är att glömma bort Hans nåd och vänlighet och skapar inget annat än distans ifrån Honom och alienation gentemot Honom.
Åminnelse är av två typer; ren åminnelse som hjärtat följer med och sann åminnelse som accepterar Gud med de egenskaper som den läser, eftersom Guds Sändebud (fvmh & hf) sa [till Gud): ”Jag kan inte yttra eller räkna prisning av Dig. Du är precis så som Du prisat Dig Själv.”
Guds Sändebud (fvmh & hf) har inte angett någon mängd i sin kunskap och kännedom för att åminna sig om Gud, den Upphöjde. Således är det mer värdigt för andra vars position är lägre än Profetens (fvmh & hf) position att erkänna sin oförmåga. Därmed måste man veta att så länge Gud inte välsignar en tjänare med att åminna sig om Honom är den oförmögen att åminna sig och att komma ihåg Honom.”

Related Articles

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Back to top button