03. Imam Hussein (fvmh)Ahl-albayt (frid vare med de)ArtiklarDagens Muslim 56Tidningsnummer

Vad är Arbain?

Arbain är den fyrtionde dagen efter shiamuslimernas tredje store Imam, Imam Husseins (frid vare med honom) martyrskap, som ägde rum på ashuradagen år 680 (61 AH). Arbaindagen sammanfaller med den 20 safar i den islamiska kalendern. I år sammanfaller Arbaindagen den 17 september 2022.
Enligt vissa rapporter återvände Karbalas fångar till Karbala den 20 safar år 61 AH på vägen tillbaka från Levanten (dagens Syrien), för att besöka Imam Husseins (fvmh) grav. Dock har en grupp lärda som Sheikh Mufid och Sheikh Tusi uppgett att fångarna återvände till Medina när de fick lämna Levanten. Även Jabir ibn Abdullah Ansari närvarade vid Imam Husseins (fvmh) grav som den förste pilgrimen. Enligt ett känt uttalande förenade sig Imam Husseins (fvmh) huvud med hans kropp i Karbala på Arbaindagen.
Pilgrimsfärden (ziyarat) under Arbain är en av denna dags speciella handlingar, och enligt en återberättelse från Imam Hassan Askari (fvmh) – shiamuslimernas elfte store Imam – anses det vara ett av av de fem tecken som kännetecknar en troende person.
Shiamuslimer sörjer på Arbaindagen, och deras vandring till Karbala under Arbain är en av de största shiitiska sorgeceremonierna och hör till de största religiösa sammankomsterna i världen.
Arbain betyder fyrtionde, och man kallar 20:e safar – som är fyrtio dagar efter Imam Husseins (fvmh) martyrskap på ashuradagen – för husseiniska Arbain eller Arbaindagen. Enligt historiska rapporter besökte islams Profets (Gvhf) följeslagare Jabir ibn Abdullah Ansari, tillsammans med Atiya Awfi, Imam Husseins (fvmh) grav under den första Arbain som de första pilgrimerna. Enligt boken “Luhuf” återvände även de överlevande från Karbala-tragedin till Karbala denna dag, och besökte Imam Husseins (fvmh) och Karbalas övriga martyrers gravar.

Sayyid ibn Tawus har i boken Luhuf berättat att när fångarna från Karbala anlände till Irak på vägen tillbaka från Levanten, sa de till sin guide: ”Led oss genom Karbala.” När de sedan nådde mordplatsen såg de Jabir ibn Abdullah Ansari och några från Banu Hashim, som hade kommit för att besöka Imam Husseins (fvmh) grav. Då höll de en sorgeceremoni och grät och sörjde.
I en återberättelse från Imam Hassan Askari (fvmh) anses Arbain-pilgrimsfärden vara ett av fem tecknen för en troende. En pilgrimstext för Arbaindagen har återberättats från Imam Sadiq (fvmh). Sheikh Abbas Qummi har citerat denna pilgrimstext i boken Mafatih al-Jinan under rubriken ”Ziyarat Arbain”.
Qadi Tabatabai har i boken “Tahqiq” skrivit om Imam Husseins (fvmh) första Arbain: “Resan mot Karbala på Arbaindagen har varit vanlig bland shiamuslimer sedan de felfria Imamernas (fvmd) tid. Shiiter har till och med trofast gjort denna resa under umayyadernas och abbasidernas tid.”
Rekommendationen att utföra Arbain-pilgrimsfärden har lett till att shiamuslimer, särskilt invånarna i Irak, rest till Karbala från olika delar av Irak. Denna resa, som ofta görs till fots, anses vara en av de mest fullspäckade manifestationerna i världen. Efter Saddams regims fall i Irak har antalet pilgrimer mångdubblats, och så pass att det rapporterats om att 15 miljoner pilgrimer närvarade år 2013.

User Rating: 4.66 ( 4 votes)

Related Articles

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Back to top button