06. Imam Sadeq (fvmh)Ahl-albayt (frid vare med de)ArtiklarDagens Muslim 40

Lärdomar från Imam Sadiqs personlighet

Den 18:e juni 2020 (25:e shawal islamisk månkalander) var minnesdagen för imam Jaafar al-Sadiqs bortgång. Shiamuslimer som följer tolv imamer efter profeten kallas även för jaafariter, eftersom denne imam grundade det mesta av rättsvetenskapen som shiamuslimer följer idag.
Han är även upphovsmannen för de två äldre sunnitiska rättsskolorna, den hanafitiska och malikitiska, studerade hos honom. Imamen påverkade därmed hela den islamiska rättsvetenskapen, vilken avser härleda vad Gud och profeten säger om de frågor som varje muslim kan möta i sin vardag.
Eftersom imamen levde under slutet av umayyad-dynastin med många uppror och oroligheter och början av den abbasidiska dynastin, tog han vara på tillfället att sprida islams kunskaper. Han lärde inte endast ut rättsvetenskap utan även andra kunskaper. Bland det som imamen lärde sin samtida och framtida människor kan vi finna följande:
1. Tolerans mot folk som var meningsmotståndare. Han diskuterade lugnt med folk som förnekade världens skapelse. En gång besöks imamen av en sorgsen shiamuslim känd som al-Mufadhal vilken berättar om att han tappade sitt tålamod i en debatt om världens skapelse.
Imamen uppmanar honom att komma tidigt morgonen därpå och börjar argumentera kring Guds existens och varför denna värld inte kan ha skapats av sig själv. Imam al-Sadiq (fvmh) accepterade även utmaningar om sådana diskussioner och lät sina lärjungar ta sådana debatter. Något som lär oss vikten av att möta kritiken intellektuellt och tålmodigt.
2. Vikten av att muslimer kommer närmare varandra och arbeta mot det som splittrar dem. Därför uppmanade han shiamuslimer att be bakom sunnisyskon och utlovade stora belöningar av Gud för den som gör det. Viktigt att tillägga här att Koranen, profeten liksom imamerna lär oss att ha en vänlig förhållning till icke-muslimer. Det finns många uttalanden som uppmuntrar oss att undvika det som skapar en hätsk miljö. Sådana rekommendationer är viktiga att appliceras i en värld fylld av polarisering, splittring och aggression.
3. Uppmanar shiamuslimer att i första hand predika med sitt handlande och inte endast genom yttranden, samtidigt som man bör återberätta imamernas lärdomar. Det leder till att människor kommer att följa imamerna. Detta implicerar också att han lärde att människan i sitt inre söker efter det goda.
Han lärde att vi är skyldiga att manifestera islam i vårt liv på ett sätt som gör att folk pekar mot oss och säger: ”Dessa är al-Sadiqs följare, han har verkligen undervisat dem väl”. Detta är något viktigt att ha i minnet och kämpa för i en värld där muslimer inte riktigt är ett gott föredöme alla gånger.
4. Vi är pliktiga att hålla levande profetens lära och sedvänjor. Att inte leva för det världsliga och materiella utan för en andlig perfektion. Vi behöver verkligen idag dessa rekommendationer då många muslimer är starkt påverkade av materialistiska värderingar och livsstil.
5. Det är viktigt att förstå samtida ifrågasättanden mot islam, lära sig hållbara svar och tålmodigt diskutera med meningsmotståndare.
6. Hjälpa de behövande även om det är folk som ogillar en. Imam Sadiq (fvmh) liksom sina fäder brukade dela ut mat eller pengar till de fattiga, även om de var fientliga mot imamerna.
När man läser profeten och de 12 imamernas historia och vilka roller som de fyllde vid olika situationer, lär vi oss att vi ständigt måste vara uppdaterade och se vad det är vi idag är skyldiga att göra, denna lärdom kan alla ta del av. Varje människa är skyldig att ständigt fråga sig vad det är som människor omkring mig idag behöver och vad jag kan erbjuda dem.

Review Overview

User Rating: Be the first one !

Related Articles

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Back to top button