ArtiklarDagens Muslim 18

Fem vanliga frågor om fastan

(Enligt Seyed Ali Sistanis uttalanden)

1. Vad bryter fastan?
1. Att äta och dricka
2. Sexuellt samlag
3.Onani (istimnā), som betyder självbefläckelse och resulterar i ejakulation
4. Att attribuera falska saker till Gud, den Allsmäktige, Hans Profet eller den Helige Profetens efterträdare
5. Att svälja tjockt damm
6. Doppa hela sitt huvud i vatten
7. Att stanna kvar i janābah, ḥayḍ (månadsreglering) eller nifās till adhān för fajr-bönen
8. Lavemang med vätskor
9. Att spy.

2. Vilka behöver inte fasta?
Det är inte obligatoriskt att fasta för en person som inte kan fasta p.g.a. hög ålder, eller för en som fastandet medför extrema svårigheter för. Men för det senare fallet måste personen ge en mudd mat till en fattig person för varje fasta.

3. Jag har en dotter som nått pubertetsåldern och hon måste fasta enligt islamisk lag, men hon är för svag för att fasta. Hur ska hon göra gällande fastandet?
En person kan inte lämna fastan p.g.a. svaghet. Men om hon är så pass svag att fastandet blir totalt outhärdligt är det inget problem att hon bryter fastan. Men den nödvändiga försiktigheten är att hon endast ska äta och dricka i den grad det är nödvändigt, och hon ska observera qaḍā’ (uteblivna dagarna) efter månaden Ramaḍan, och hon blir inte ansvarig för någon kaffārah (böter).

4. Finns det undantag för saker som bryter fastan?
Om en person avsiktligen och frivilligt utför en handling som gör fastan ogiltig blir dennes fasta ogiltig. Men om personen inte utför en sådan handling avsiktligen är det inget problem med det (fastan är giltig). Dock om en person i janābah sover och inte gör ghusl innan fajr-bönen, som beskrivits i regel nr. 1639, är fastan ogiltig.
Likadant är det om en person oförbehållsamt utför en handling som ogiltigförklarar fastan p.g.a. total okunskap om regeln att en speciell handling ogiltigförklarar fastan, eller p.g.a. tillit till någon auktoritet som den trodde var genuin, blir inte fastan ogiltig, förutom ifall det gällde ätande, drickande och sexuellt samlag.

5. Kan man resa under månaden Ramaḍan?
Det är inget problem att resa under månaden Ramaḍān, men det är makrūh (klandervärd) att resa under månaden för att undvika fastandet. Likadant är det makrūh att resa innan 24:e Ramaḍān, om inte resandet görs i syftet för ḥajj eller ’umrah eller något viktigt ärende.

Related Articles

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Back to top button