ArtiklarDagens Muslim 27Kvinnan i islamLedarartiklarTidningsnummer

Kvinnodagen; en chans att introducera insiktsfulla förebilder

Under den internationella kvinnodagen den 8:e mars uppmärksammas kvinnofrågan och många firar den med att ta vara på tillfället för att lyfta fram många orättvisor och annat som avser förbättra kvinnors situation.
Människor påverkas av sina ideal och en av tjänsterna som kvinnodagen kan bidra med är att lyfta fram förebilder som leder till konstruktiva inspirationer för kvinnor, i synnerhet tonåringar.
Sett från islamiskt perspektiv är vi skyldiga inte endast att förbättra kvinnors ställning utan varje utsatt individ, grupp, ex. barn eller andra folkslag. Profeten Muhammed (Gvmf) kritiserade inte endast hur hans samtida behandlade kvinnor och flickor utan även hur de behandlade barn och djur, något som vi kommer att skriva om i framtida nr.

Idag är det lätt att tala och tänka utanför ens nationsgränser men under 600-talet var det antagligen bara kungar och andra regenter som tänkte utanför sitt folks eller landsgränser. Trots detta och trots en negativ kvinnosyn som rådde bland världsbefolkningen ser vi att profeten sätter en vändpunkt och lyfter fram fyra kvinnor som ideala förebilder. En egyptiska vid namn Asia som var gift med Farao, en judinna som blev jungfru Maria, hans bortgångna fru Khadija och dottern Fatima, frid vare med dem alla.
Här följer lite om deras liv i korthet och några speciella drag som särskilde dessa kvinnor:
1.Asia som lyckades stoppa maken Farao från att rädda Moses (Gvmh) och trodde senare på honom, något som upptäcktes av den despotiske maken och ledde till tortyr och senare ett ultimatum: antingen ge upp sin tro eller smaka på en plågsam död. Hon valde det senare och förblev därför en symbol som Koranen cirka 1800 år senare nämnde som förebild och därmed en källa till inspiration.
2.Jungfru Maria visade för sina samtida och framtidens folk att en kvinna kan uppnå en andlig perfektion som var ofattbar för många människor och fick välsignelser som gjorde att även profeten Zakarias (Gvmh) fundersam över hennes storhet.
3.Khadija var Meckas rikaste och eftertraktades av många mäktiga och rika män. Hon valde dock att gifta sig med en icke-rik men dygdig man vilken var känd som den tillförlitlige. En man som 15 år senare utvaldes och sändes av Gud för att ändra vår historia. Han var ingen annan än profeten Muhammed (Gvmf). Under förföljelsen och den treåriga sanktionen offrade hon allt för en lära som inte fick slockna och gick bort som en av dem mest fattiga.
4.Fatima, var Khadijas dotter och den enda avkomman som profeten lämnade bakom sig. Hon levde sedan barndomen ett asketiskt liv och skänkte ständigt det som hon fick till de behövande. Vid åsidosättandet av maken imam Ali efter profetens bortgång, använde hon sin legitimitet för att skydda islam och varnade folket för framtida konsekvenser som övergivandet av imamen kommer att medföra. Profetens 19 åriga Fatima attackerades, skadades fick missfall och dog av komplikationerna.
Dessa fyra kvinnor är ett föredöme för alla människor men i synnerhet för kvinnor. De lät sig inte styras av det som dominerade samhället. Asia och Khadija hade all skönhet och förmögenhet som en kvinna kunde drömma men de offrade allt för att de bugade för det högsta som en människa kan drömma om, dvs. att älska och buga för Gud.
Varje människa är pliktig att rädda sig själv från okunskap och ha insikt i vad som är rätt och kämpa för det, annars finns det en stor risk att man tror sig försvara människan men i själva verket förstöra dennes liv.

Related Articles

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Back to top button