ArtiklarDagens Muslim 07

Fastebrytningsdagen, en lovad belöningsdag

Eid al-Fitr är en av två stora högtider enligt islamisk tradition och som det finns otaligt många traditioner om. Efter att månaden Ramadan passerat ber de fastande muslimerna, som observerat fastan under månaden Ramadan och förbjudit för sig själva att äta, dricka och utföra många andra handlingar (som annars är tillåtna), på den första dagen av månaden Shawwal till Gud om belöning, en belöning som Gud Själv har lovat dem.

De Troendes ledare Ali (fvmh) höll följande predikan under en Eid al-Fitr och gav goda besked till de troende och varnade följarna av ogiltiga läror:

”Å gottfolk! Denna dag är en dag vari de rättfärdiga belönas och förlorare och kriminella tappar hoppet. Detta har många liknelser med domedagen. Håll därmed i åtanke er utgång ifrån gravarna och eran gång mot Herren när ni går ut ifrån [era] hus och går till böneplatsen! Håll i åtanke [när ni] står inför er Herre när [ni] står på böneplatsen och erinra er om erat återvändo till era hem i paradiset vid återvändot mot era hem! Å Gudstjänare, det minsta som ges till fastande kvinnor och män är att en ängel ropar till dem under den sista dagen i månaden Ramadan och säger:

”Lystring! Må goda nyheter nå er, å Gudstjänare som fått sina tidigare synder förlåtna! Tänk därför på eran framtid om hur ni ska spendera de resterande dagarna!””

Den store gnostikern Malaki Tabrizi har sagt följande om Eid al-Fitr:

”Eid al-Fitr är en dag som Gud valt ut bland övriga dagar och valt ut den speciellt för att skänka gåvor och ge priser till Sina tjänare. Han har tillåtit dem att samlas inför Honom, sitta vid Hans generösa bord, observera tjänandets etikett, titta på Hans dörr med hoppfulla ögon, be om ursäkt för sina misstag, be för sina behov inför Honom och be Honom om sina önskningar. Han har även lovat dem om att besvara vartenda behov som de frågar Honom om och skänka dem mer än det som de siktar efter och de anar inte ens om [omfattningen av] den barmhärtighet, gästfrihet, generositet och hjälp Han tillåter dem.”

Man kallar den första dagen i månaden Shawwal för Eid al-Fitr eftersom befallningen om att avstå från att äta och dricka upphävs och de troende tillåts att bryta fastan på dagen. Fitr och Futur betyder ”att äta och dricka” och ”början av att äta och dricka” och det har även sagts att det betyder ”början av att äta och dricka efter att inte ha ätit och druckit under en period”. Början av att äta och dricka kallar man för Iftar och av denna anledning gör man Iftar efter dagens slut och den rättsliga tiden för solnedgången under dagarna i månaden Ramadan. Vid Iftar tillåts man alltså att äta efter att ha fastat.

Det finns speciella handlingar, dyrkan och åkallelser för Eid al-Fitr som nämnts i traditioner från de felfria (fvmd). Från de felfrias (fvmd) uttalanden förstås det att dagen för Eid al-Fitr är dagen för belöning. Därmed är det rekommenderat att människor ber och kommer ihåg Gud mycket, ber om det goda från denna och nästa värld och inte slösar bort dagen med strunt och lathet.

I Sverige högtidlighålls även Eid al-Fitr av tiotusentals svenska muslimer varje år. Eid al-Fitr-bönen, som hålls i grupp och i huvudmoskéerna i städerna, hör till de viktiga handlingarna för dyrkan under denna dag. Denna bön består av två delar och i varje del läses en speciell Qunut (att be med handflatorna riktade mot himlen).  Efter bönen lyssnar även de närvarande på bönepredikan som hålls av imamen. I bönepredikan talar imamen om vikten av denna stora festliga högtid (Eid), de rekommenderade handlingarna för dagen, beloppet av Zakat och dess regler och även om moraliska och religiösa angelägenheter.

I Stockholm hålls Eid al-Fitr-bönen bl. a. i Imam Ali Islamic Center i Järfälla av shiamuslimer och i Stockholms stora moské av sunnimuslimer. Enligt beskedet från Imam Ali Islamic Center i Järfälla kommer Eid al-Fitr-bönen i år att hållas i den stora salen i centret på Eid-dagen från kl. 10 på morgonen.

 

————————-

 

Eid al-Fitr bön hålls på Imam Ali Islamic Center i Järfälla klockan 10:00

Related Articles

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Back to top button