ArtiklarDagens Muslim 29LedarartiklarTidningsnummer

Andlig väckelse under en månad

Alla känner till symptomen när kroppen saknar mat eller vätska, men många har ingen vetskap om vad exempelvis tecknen på avsaknaden av mineraler eller vitaminer såsom B12 eller B5 kan vara. Det finns också sjukdomar som varnar oss med olika tecken men som vi sällan uppmärksammar. Därav lever många med olika problem såsom brister på näringsämne utan att de vänder sig till läkare för att vidta nödvändiga åtgärder. Det finns också en rad symptom som talar om för oss att själen är törstig och mår dåligt. Det är alltifrån depression, meningslöshet, ovisshet, brist på motivation att utföra goda handlingar, en tendens att falla för materiella lockelser och övervärdera de.
Kära läsare, vi finns på jorden för att utvecklas andligt, i första hand genom att upprätthålla en korrekt relation med Skaparen. Givetvis behöver Han varken relationen eller dyrkan. Det är vi som behöver Hans vägledning, föreskrifter och andra välsignelser. För att vi inte skall glömma bort oss själva hjälper Han oss med en rad regler som stöttar, väcker och utvecklar oss.
Vi lever i en värld där folk är vana att få vad de önskar. Man tillfredsställer ständigt sina fysiska behov och andra önskningar till materiella ting. Livet går dock inte ut på dessa njutningar, men det tar tyvärr det mesta av vår tid och uppmärksamhet. Detta fokus på det fysiska innebär och medför att vi ignorerar vår andliga dimension och avleds från syftet med vår skapelse. Våra själar är därför inte endast lidande utan även vilsna och vissnade.
Vi är påbjudna att fem gånger om dagen upprätthålla bönen. Dessa tillfällen fungerar som en andlig övning med ständiga påminnelser om att vi skiljer oss från de övriga djuren.
Fastan under månaden Ramadan gynnar oss i båda världarna och botar inte endast kroppen utan även själen.
Gud förbereder oss med två heliga månader Rajab och Shaaban för att vi skall kunna maximera våra förtjänster under just månaden Ramadan. Denna heliga period är till för en intensiv rengöring av själen. Det är en väckelse- och behandlingsperiod som avser skaka om döende eller sjuka själar och blåsa liv i dem.
Den primära plikten som vi är uppmanade att hålla oss till är fastandet från mat, dryck och samlag. Denna avhållsamhet från det tillåtna, underlättar för oss att även avhålla våra själar, tankar och sinnen från det som Gud förbjudit.
Vi lär oss att ha tålamod och uthållighet, något som är nödvändigt för att kunna stå mot när vi drivs av det som fördöms av Gud och förnuftet. Det är egentligen vad gudsfruktan och fromhet betyder.
Gud meddelar i Koranen vad målet med fastan är: O, ni som kommit till tro, fastan har föreskrivits för er såsom det förskrevs för dem innan er, [detta] för att ni må uppnå fromhet.(2:183)
Den som försummar en daglig bön är påbuden att ta igen den, men den som utan någon giltig ursäkt ignorerar en dags fasta under Ramadan är skyldig att fasta två månader i streck. För att vi skall känna oss mer motiverade att vakna till liv uppmuntrar Gud oss genom olika belöningar, exempelvis den som reciterar en vers belönas som om personen har reciterat hela Koranen. Annorlunda straff och belöningar visar hur viktig denna månad och dess fasta är för människans välbefinnande.

Gud har kallat oss för att vara Hans gäster och det är därför viktigt att vi, särskilt yngre muslimer, förbereder oss inför denna himmelska bjudning.
Vi gratulerar muslimerna ankomsten av barmhärtighetens och välsignelsernas månad och ber för deras lycka och välgång.

Related Articles

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Back to top button