ArtiklarDagens Muslim 25Tidningsnummer

Islams syn på fritid

Under december månad är det jullov. Många elever och andra personer är lediga och har mer fritid. Fritid har en speciell ställning i den klara religionen islam. Koranverser och även traditioner som vi fått från Ahl al-Bayt (fvmd) bekräftar detta; att fritid beskrivits i islam.
Till exempel säger Gud till Sin Profet i vers 7 i kapitel Inshirah:”Jobba [fortfarande] hårt när du blivit ledig”. Denna vers innebär att du ska jobba med någonting annat viktigt när du är ledig. Med andra ord har fritid erkänts i islam, men betoningen är på att denna tid inte ska vara lång.
Samtidigt som de felfria (fvmd) uppmärksammade frågan om fritid och betonade dess vikt sa de att människan inte ska ignorera denna tid under livets gång och inte glömma bort den. Till exempel sa Imam Ali (fvmh) i en kommentar till den nobla versen: ”glöm inte bort din del av det världsliga!…” (28:77), följande: ”Glöm inte bort några världsliga saker; hälsa, mat, fritid och underhållning, ungdomen och glädje, och värdera din självständighet!
Med hänsyn till denna kommentar är den första punkten att fritid inte ska ignoreras, och det andra steget är att denna tid ska ha ett mål. Vi har även en tradition från Imam Muhammed Baqir (fvmh) som säger att man ska ha fritid, men att man ska minska på den. Man ska inte skynda sig till det innan ens chans i världen är över och så att man inte når saker som man önskar.
Om fritiden blir lång kommer vi alltså inte att nå våra mål. Det har även återberättats i en tradition från de renade Imamerna (fvmd) att Gud, den Upphöjde, inte tycker om en människa som har för mycket fritid. Imam Kazim (fvmh) sa även: ”Gud tycker inte om och avskyr en tjänare som sover mycket och har för mycket fritid.” En annan sak som vi måste uppmärksamma om denna diskussion är att fritiden måste vara kort och att man måste värdesätta den, med den betydelsen att man måste använda den sunt. Profeten (fvmh & hf) sa:
”Hälsan och fritiden är två välsignelser som inte uppskattas [tillräckligt/vanligtvis].”
Profeten sa även:
”Värdesätt fem saker innan fem saker; ungdom innan ålderdom, hälsa innan sjukdom, rikedom innan fattigdom, fritid innan arbete och liv innan död.”
Slutsatsen är att det är lämpligt att vi gör ett bra schema för att vi ska använda oss av fritiden under de lediga dagarna i december månad och att vi optimerar vår användning av varje minut i våra liv. Denna användning kan inkludera dyrkan, underhållning, studier, idrott och många andra saker.

Review Overview

User Rating: Be the first one !

Related Articles

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Back to top button