ArtikelserieArtiklarDagens Muslim 19Lyckans hörna

Lyckans hörna 7 – Ju snabbare vi mognar desto större är vinsterna

Vi vet vad det innebär att frukten mognar, men vad innebär det att en människa är mogen?
Kroppens mognad är att den blir fullvuxen och för dess blomstring behöver den näring såsom alla andra djurarter och insekter.
Frågan är: vad innebär det att människan är mogen? Det måste väl bland annat betyda att personligheten har växt tillräckligt.

Den personliga mognaden har egentligen inga gränser på samma sätt som en persons förfall inte har några gränser. Det finns dock några grundläggande tecken som den mogne, enligt de flesta av oss, måste ha:
1. Är ansvarsfull.
2. Slösar inte bort tiden, utan tänker noga på vad man skall investera sin tid i.
3. Har ett tydligt och välgrundat mål för sitt liv.
4. Fokuserar inför sitt handlande på vad det är som krävs av en.
5. Är ständigt förnuftig och undviker oförnuftiga handlingar.
6. Är förnuftig och försöker vara dygdig.
7. Undviker laster eller annat som kan ha negativ påverkan på personligheten.
8. Är sansad och undviker impulsiva handlingar.
9. Deltar i nyttiga projekt och undviker skadliga.
10. Tänker inte endast på sig själv utan på sin omgivning och omvärld.
Andra tecken såsom att lära känna sin skapare och ha kärlek till Honom kan tilläggas men de tecken och karaktärsdrag som nämnts ovan beundras av de flesta. Det gäller därför att undvika motsatserna, dvs. ansvarslöshet, slöseri av tid och kraft, meningslöst liv osv. sådana laster förstör människan. Den intelligente är den som försöker ständigt vara vaksam och skaffa sig insikt i livets viktigaste frågor. Det är en förutsättning för ett lyckligt liv.
Ju tidigare under livets gång man förvärvar dessa skickligheter desto större blir ens vinster och en av mognadens frukter är att hitta och komma närmare Gud.

Review Overview

User Rating: Be the first one !

Related Articles

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Back to top button