Dagens Muslim 33TidningsnummerUr Rosengården

Ur Rosengården 33

Åkallan Komeil:

Å Den som snabbt blir nöjd, förlåt den som inte äger annat än åkallan!
Du gör helt visst det Du vill.
Å Han vars namn är bot, vars hågkomst är läkande, och vars lydnad är välstånd, ha nåd med den vars kapital är hopp, och vars vapen är gråtande, Å Han som rikligt förser med välsignelser, Å Han som avlägsnar olyckor, Å Ljuset till de som är nödställda i mörker, Å Han som vet utan att lära sig, Välsigna Muhammed och Muhammeds familj, och Gör med mig så som Du är värd!
Må Gud välsigna Sitt Sändebud (fvmh), och de välsignade Imamerna från hans familj och hälsa dem med många fredshälsningar!

Källa: Boken åkallelserna, utgivare: Imam Ali Islamic Center

Review Overview

User Rating: 4.3 ( 2 votes)

Related Articles

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Back to top button