01. Imam Ali (fvmh)Ahl-albayt (frid vare med de)Dagens Muslim 31Månadens hadith

Månadens hadith 31 – Augusti 2019

Profeten Muhammed (Gvhf) sa under al-Ghadeer dagen:
”Gud är min förmyndare (mawla) och jag är de troendes förmyndare och jag är mer lämpad (awla) över dem än de själva. Hör upp gottfolk! »Den som jag är ledare över, är Ali ledare över. Å Herre! Älska den som älskar Ali och var fientlig mot den som är fientlig mot Ali! Å Gud! Hjälp Alis hjälpare och förödmjuka hans fiender! Å Herre! Gör Ali till Sanningens axel!”

Review Overview

User Rating: Be the first one !

Related Articles

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Back to top button