03. Imam Hussein (fvmh)Ahl-albayt (frid vare med de)ArtiklarDagens Muslim 22

Muharrampredikningars förebild

Sheikh Ahmed al-Waeli var en shiitisk teolog, föreläsare och poet från Irak. Han introducerade en speciell stil för religiösa predikningar och fokuserade på olika vetenskapliga ämnen som relaterar till samhällsfrågor, samtidigt som han stod fast vid religiösa principer. Utöver religiösa studier fortsatte Waeli även sina akademiska studier till doktorsnivå.

Han lämnade bakom sig flera tusentals predikningar samt även poetiska verk om Ahl al-Bayt och samhälleliga frågor. Hans dikter påverkade politiska- såväl som samhällsdebatter.Al-Waeli föddes år 1928 e.Kr. i Najaf i Irak och lämnade världen år 2003 i staden Kadhimiya. Efter processionståg med hans kista i städerna Kadhimiya och Karbala begravdes han i Najaf bredvid Kumayl ibn Ziyads, en av imam Alis lärjungar.Redan vid ungålder fokuserade al-Waeli på religiösa föreläsningar.

Efter en period blev han en älskvärd och berömd talare.1978 blev han en politisk flykting och fortsatte med sin aktivism i flera länder. Under sina sista år var han svår sjuk, men han fick sin sista önskan uppfylld. Tio dagar innan sin bortgång fick han år 2003 chansen att återvända till sitt land. Saddams regim hade just störtat.

Han hann besöka sina imamer och gick därefter bort. Al-Waelis predikningar och hans föreläsningar om Imam Husseins (fvmh) revolt har än idag en stor publik. För att visa respekt och vördnad för den begåvade talaren döptes en av Najafs gator efter hans namn.

Related Articles

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Back to top button