Home » Tidningsnummer » Dagens Muslim 14 » Månadens hadith Januari 2018

Månadens hadith Januari 2018

Imam Ali (frid vare med honom) sade: En man kom till Profeten, Gud välsigne honom och hans ätt, och sade:

”Lär mig vad jag skall göra för, att Gud skall älska mig, att människorna skall älska mig, att min egendom skall berikas, att min kropp skall förbli vid god hälsa, att mitt liv skall förlängas, och att jag skall återuppväckes [i det nästkommande livet] med dig.”

Han [Profeten (vfvmh)] sade [i sitt svar]:
”Dessa är sex egenskaper som kräver sex [andra] egenskaper:
Om du vill att Gud skall älska dig, frukta då Honom [d.v.s. frukta Hans straff] [ḵawf] och var [ständigt] medveten om Honom [och Hans närvaro] [taqwā].
Om du vill att människorna skall älska dig, var då godhjärtad mot dem och avstå [från att eftertrakta] det som finns i deras händer.
Om du vill att Gud skall berika din egendom, betala då [den obligatoriska] allmosan [zakāt].
Om du vill att Gud skall hålla din kropp i god hälsa, giv då oupphörligen till välgörenhet [ṣadaqaħ].
Om du vill att Gud skall förlänga ditt liv, visa då hänsyn till dina släktband.
Om du vill att Gud skall återuppväcka dig med mig, förläng då dina prostrationer inför Gud, Den Ende, Den Erövrande.

 

Källa: Safīnaħ al-Biḥār vol. 1 s. 599
Översättning: Hassnain Govani

Imam Ali (frid vare med honom) sade: En man kom till Profeten, Gud välsigne honom och hans ätt, och sade: ”Lär mig vad jag skall göra för, att Gud skall älska mig, att människorna skall älska mig, att min egendom skall berikas, att min kropp skall förbli vid god hälsa, att mitt liv skall förlängas, och att jag skall återuppväckes [i det nästkommande livet] med dig.” Han [Profeten (vfvmh)] sade [i sitt svar]: ”Dessa är sex egenskaper som kräver sex [andra] egenskaper: Om du vill att Gud skall älska dig, frukta då Honom [d.v.s. frukta Hans straff] [ḵawf] och var…

Review Overview

User Rating: Be the first one !

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte att publiceras. behövliga fält är markerade Required fields are marked *

*

x

Check Also

Månadens hadith 22- Oktober 2018

Imam Ridha (frid vare med honom): Gud, den Allsmäktige och Glorifierade, kommer att göra domedagen ...