ArtiklarDagens Muslim 50Månadens hadithTidningsnummer

Tio hadither om människans värdighet, enligt islam

1. Profeten Muhammed (Guds välsignelser vare med honom & hans familj):
“Den troendes värdighets helighet är som dennes livs och egendomars helighet.”
La’ali al-Akhbar, vol. 5, s. 226

2. De troendes ledare Ali (frid vare med honom):
“Gör aldrig någonting som misskrediterar din värdighet och rykte. “
Fehrest-e Ghorar, s. 242

3. Imam Jafar Sadiq (fvmh):
“När äran förloras blir det svårt att samla in den!”
A’lam al-Din, s. 303

4. De troendes ledare (fvmh):
“Det är ett tecken på storhet att man offrar sina egendomar för att bevara sin värdighet.”
Fehrest-e Ghorar, s. 242

5. Imam Muhammed Baqir (fvmh):
“Det finns tre personer som inte har värdighet och ära: den följer sina begär och hittar på saker [i religionen], den tyranniska ledaren och den omoraliska personen som offentliggör sin oanständighet.”
Qurb al-Asnad, s. 82
6. Islams noble Profet (Gvhf):
“Det kommer att finnas sjuttio tusen slöjor mot elden för den som försvarar sin broders värdighet och ära.”
Bihar, vol. 75, s. 253

7. Imam Ridha (fvmh):
“Gud kommer på domedagen att förlåta felstegen hos den som undviker att ärekränka muslimernas värdighet.”
Bihar, vol. 75, s. 256

8. De troendes ledare (fvmh):
“Rikta inte ditt rykte med pilarna från människors ord (din värdighet ligger i dina egna händer!).”
Nahj al-Balaghah, brev 69

9. Imam Jafar Sadiq (fvmh):
“Det är förbjudet för den troende att avslöja [en annan] troendes [brister och hemligheter].”
Osoul-e Kafi, vol. 4, s. 63

10. Islams ärade Profet (Gvhf):
“De första stegen för den som går för att leta fel och avslöja hemligheterna hos sin broder, kommer att vara i helvetet! Gud kommer att avslöja dennes hemligheter och fel för alla skapelser.”
La’ali al-Akhbar, vol. 5, s. 241

User Rating: 5 ( 1 votes)

Related Articles

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Back to top button