ArtiklarDagens Muslim 56LedarartiklarTidningsnummer

Val 2022 – och svenska muslimers förväntningar

Ledarartiklar

Den 11 september är det valdag i Sverige. Under denna dag kommer Sveriges befolkning att välja sina representanter till riksdagen, kommunfullmäktige och landstingsfullmäktige genom att gå till valurnorna. Rätten att rösta är en av de viktigaste indikatorerna på demokrati i ett land. Valdeltagandet i Sverige är högt jämfört med andra EU-länder, och det svenska folket spelar den viktigaste rollen i valet av regering och kommunfullmäktige. Deltagandegraden i valet år 2018 var 87 procent.

Att delta i valet är viktigt ur flera synvinklar. För det första är det som svensk medborgare, varje persons rätt att uttrycka sin åsikt och vara delaktig i regeringsbildningen. Olika samhällsgruppers deltagande i valet kommer också att skapa mångfald bland folkets representanter. Sveriges muslimer har önskningar, och för att samexistera och integreras med samhället bör de göra sin röst känd för samhället. Att delta i valet är därför viktigt för att kunna vara med och påverka.
De senaste åren har vi på grund av pandemin och ekonomiska störningar i olika länder inklusive Sverige, samt internationella spänningar som kriget i Ukraina, vittnat om förändringar i människors prioriteringar. Finansiell stabilitet och trygghet är två viktiga önskemål som många svenskar vill bevara. Förekomsten av brott och stigande priser är frågor som den svenska befolkningen tycker är viktiga och därmed viktiga för Sveriges framtida regeringen att ta hänsyn till. Valkandidaternas uttalanden och valaffischer bekräftar denna fråga.
Förutom de utmaningar som nämnts ovan är vissa andra frågor också viktiga för muslimer. Den iögonfallande ökningen av islamofobi i Sverige och antiislamiska uttalanden från en grupp valkandidater, har orsakat stor oro för svenska muslimer. Med bara en enkel sökning på nätet och genom att läsa tidningsartiklar kan man få reda på detta. Det oroväckande är att bland de stora politiska partiernas vallöften i Sverige har frågan om islamofobi och vikten av att bekämpa detta växande samhällsproblem, ingen plats.

Islamofobi, diskriminering och förtryck av minoriteter i samhället gynnar inte någon medborgare eller grupp i längden. Motstånd mot minoritetsgrupper och mot religion i allmänhet bär endast med sig negativa konsekvenser. Det kan leda till större problem så som spänningar i samhället, utanförskap och marginalisering.

Ett exempel på detta är spänningarna i samband med bränningen av den Heliga Koranen i olika städer, av en högerextremist. Sveriges muslimska samfund och deras ledare har upprepade gånger i olika sammankomster uttryckt att de är emot all form av våld, och har bland annat fördömt det våld som vissa personer begick under påskhelgen i år. Bränningen av muslimernas heliga bok och de efterföljande spänningarna är bara ett exempel på resultatet av ökningen av islamofobi i Sverige. Myndigheten Brå publicerade år 2021 en rapport om tillståndet för islamofobi i Sverige. I rapporten har ett hundratals anmälningar från åren 2016–2018 analyserats och intervjuer har genomförts med privatpersoner, representanter från olika muslimska organisationer och personer inom rättsväsendet.
Rapporten visar bland annat att islamofobi är ett aktuellt problem som utbreder sig alltmer i samhället. Brås hatbrottsstatistik pekar på en fördubbling av identifierade anmälda islamofobiska hatbrott i Sverige. En ökad trend av islamofobiska hatbrott syns även i Europa och Storbritannien.
Det borde vara en självklarhet för hela samhället att bekämpa rasism, våld och allt slags hat som riktas mot religiösa minoriteter, inte minst islamofobi som börjar normaliseras. Både majoritetssamhället och det svenska muslimska samfundet måste vara aktiva i detta avseende, och bidra till att lösa detta problem tillsammans och arbeta för ökad samstämmighet. Det svenska muslimska samfundets förväntningar på den kommande regeringen är att frågan om religionsfrihet och kampen mot islamofobi tas på allvar.

Sverige är känt för rätten till yttrandefrihet och respekt för minoriteter. Detta fina rykte måste bevaras väl, och Sverige måste vara en förebild för samexistens mellan människor med olika etnisk och religiös bakgrund. Det muslimska samfundet i Sverige kan hjälpa det svenska samhället att lösa problemet med islamofobi genom demokratiska metoder och dialog. Att delta i valet är således ett av dessa steg som är viktig i processen.

User Rating: 4.54 ( 6 votes)

Related Articles

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Back to top button