ArtiklarDagens Muslim 60KoranTidningsnummer

MED ANLEDNING AV UPPREPADE KORANSKÄNDNINGAR

Pressmeddelande

IAC KRÄVER HANDLINGSKRAFTIGA ÅTGÄRDER

Imam Ali Islamic Center (IAC) är djupt oroade över dem senaste händelserna, där extremister och muslimhatare upprepat beviljas tillstånd att skända Koranen. Aktningslösa handlingar som sårar, förolämpar och kränker svenska muslimer. IAC har även djup oro, över att radikala terrorgrupper såsom bland annat Al-Qaida, nyttjar denna plattform som ett tillfälle för att rekrytera, propagera och manipulera nya personer.
IAC uppmanar verkställande myndighet att inte bevilja ytterligare tillstånd till denna avskyvärda handling.
Vi uppmanar rättsväsendet att nyttja möjligheten för verkställighetshinder av offentliga manifestationer som syftar till att kränka religioner och hetsar mot folkgrupp, samt beakta försiktighetsprinciper som är en del av svensk rättstradition, i väntan på proportionerliga tolkningar av gällande lagar.

IAC är av bestämd åsikt, att dessa aktningslösa handlingar syftar inget annat än på att kränka, förolämpa och hetsa mot svenskamuslimer. Den aktningslösa handlingen bör därmed betraktas som hatbrott och hets mot folkgrupp.

UPPMANING: LÅT INTE HAT OCH KRÄNKNINGAR NORMALISERAS I VÅRT SAMHÄLLE!
IAC vill poängtera att frågan inte bör behandlas med hänvisning till diplomatiska kriser eller ”påtryckningar” från utlandet. Inte heller bör frågan behandlas som en fråga om ”rikets säkerhet” utan ett sådant förbud bör uteslutet handla om garantier för att inte inskränka svenska invånares rätt att åtnjuta sina grundläggande rättigheter, som stadgas i europakonventionen såväl som svensk grundlag.

Förkastliga tolkningar av yttrandefrihet får inte heller användas som ursäkt för att rättfärdiga sådana avskyvärda handlingar. Regeringen har det yttersta ansvaret för att skydda alla sina medborgare, oavsett bakgrund och tro. Detta kan inte förhandlas.

Imam Ali Islamic Center
Den 18 augusti 2023

User Rating: 4.55 ( 3 votes)

Related Articles

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Back to top button