ArtiklarDagens Muslim 54Tidningsnummer

Safi Golpayegani – en lärd som älskade kunskap

Storayatolla Lotfollah Safi Golpayegani, islams store lärde och berömde jurist, har lämnat världen.
Ayatolla Lotfollah Safi Golpayegani föddes den 10 februari 1920 i staden Golpayegan i Iran. Hans far, ayatolla Mohammad-Javad Safi, var en stor lärd och författare av värdefulla böcker inom rättsvetenskap och dess principer, teologi, etik, kommentarer till och tolkning av hadither.
I de tidiga stadierna av sin ungdom lärde sig ayatolla Lotfollah Safi de grundläggande studierna i de islamiska seminarierna, av sin ärade farbror Mulla Abu al-Qasem. Han slutförde också alla nivåerna i seminarierna med sin far som lärare. Vid 23 års ålder flyttade han till Qom, och där avslutade han sina vetenskapliga och moralmässiga studier i sammankomster hos stora lärda och auktoriteter i islamiska regler (maraji’ al-taqlid).
För att dra nytta av besök hos och välsignelserna från De troendes ledare Ali (frid vare med honom), emigrerade han och hans bror Sheikh Ali Safi till Najaf (Irak) år 1945. Under ett års tid där deltog han i sin tids stora auktoriteters seminarielektioner, och återvände sedan till Qom för att fortsätta sina studier och forskning inom islamiska vetenskaper.
Några av hans berömda lärare var ayatollorna Seyyed Hossein Borujerdi, Seyyed Mohammad-Taqi Khansari, Behjat, Amoli och Seyyed Mohammad-Reza Golpayegani. I Najaf inhämtade han kunskap från Seyyed Jamal al-Din Hashemi Golpayegani, sheikh Mohammad-Kazem Shirazi och sheikh Mohammad-Ali Kazemi.
År 1956 fick ayatolla Safi tillstånd till ijtihad (vetenskapen om att komma fram till islamiska regler) från den shiitiska världens auktoritet, ayatolla Seyyed Jamal al-Din Hashemi Golpayegani. Även under de följande åren bekräftades och erkändes ayatolla Safis förmåga till ijtihad av vissa av de nobla auktoriteterna. Islams och shiaislams berömda forskare och hadithförmedlare, Sheikh Agha Bozorg Tehrani, hade också gett ayatollah Safi tillstånd att återberätta hadither.
Trots att storayatolla Safi uppfyllde alla villkor för att bli en marja’, bortsåg han från det storsint. Men i samband med ayatolla Seyyed Golpayeganis (fvmh) bortgång år 1993, accepterade han att bli marja’ efter repetitiva förfrågningar och insisteringar om det från lärda och folk.
Han har skrivit många böcker och verk. Han gjorde muslimer en stor tjänst genom att skriva bland annat den unika och berömda boken “Utvalda verk om den tolfte Imamen”. Angående den boken har allamah Agha Bozorg Tehrani skrivit: “Jag har inte sett någon så pass omfångsrik bok.” En annan lärd som Sheikh Habib Mohajer Amoli, har i sin bok “Islam, om dess kunskap och landvinningar” beskrivit den ovan nämnda boken: “Det är inte lämpligt att någon troende inte har ett exemplar av denna bok hos sig.”
Några av hans andra böcker är: Imamat och mahdism, Ma’a al-khatib fi khututih al-’arida, Sanningens röst och sanningsenlighetens kallelse, Lamahat fi al-kitab wa al-hadith wa al-madhhab, En stråle av Husseins (fvmh) storhet, Den upplyste martyren, Elahiyat dar Nahj al-balagha, De shiitiska seminariernas historia, Tron på Mahdi, En avhandling om moderna transaktioner, och ett dussin andra dokument och böcker. Totalt har han skrivit ungefär 80 böcker.
Efter ett långt liv av strävande lämnade slutligen denna fromme lärd världen den 1 februari 2022. vi beklagar sorgen för denna värdefulla lärdas bortgång.

User Rating: 4.55 ( 3 votes)

Related Articles

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Titta också på
Close
Back to top button